Tallinna Tehnikaülikool

Reedel, 1. märtsil avati Mektorys Tallinna linna ja Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) ühine targa linna initsiatiiv.

Lisaks ühiste targa linna projektide tutvustamisele arutleti teemal „Kuidas Tallinn saab kõige ägedamaks targaks linnaks kogu maailmas?“.

Ürituse avasid Tallinna linnapea Taavi Aas ja TalTechi rektor Jaak Aaviksoo. Avamise esimene osa on võimalik uuesti vaadata Tallinna Facebooki lehel.

2018. aasta suvel toimunud TalTechi rektori ja Tallinna linnapea kohtumisel jõuti ühisele arusaamisele, et tuleb aktiviseerida linna ja ülikooli targa linna valdkonna koostööd. Tänaseks on Tallinna linn ja TalTech jõudnud kokkuleppele ühise targa linna initsiatiivi arendamises, mille alguseks on targa linna tipp-kompetentsikeskuse ja professuuri loomine.

Sündmusel tutvustatud projektid hõlmasid laia skaalat – alates isejuhtivatest sõidukitest kuni tehisintellekti kasutamiseni turistidele personaalsete marsruutide loomiseks. Samuti tutvustati TalTechCity initsiatiivi ja targa linna professuuri eesmärke.

Diskussioonis selle üle, kuidas Tallinn saab kõige ägedamaks targaks linnaks maailmas, kaardistati ühiseid koostöökohti ja -võimalusi. Tekkinud ideed formuleeritakse ja arendatakse edasi ühisteks projektiideedeks, mida oleks võimalik koos esimesel aastal käivitada. Kõne alla tulid näiteks sellised teemad nagu transport ja mobiilsus, energiatõhusus ja taastuvenergia kasutamine, ehitus ja arhitektuur, linnajuhtimine ja kodanike kaasamine, digitaalne linn ja IT-lahendused.

Laeb infot...