Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikoolis lõppenud uurimised tuvastasid, et Postimehe artiklis tõstatatud süüdistused Nurkse instituudi OGI projekti kohta on alusetud. Selliste järeldusteni jõudsid nii ülikooli uurimiskomisjon kui nõukogu auditikomitee. Sellega lõpetab Tehnikaülikool Nurkse juhtumiga seotud sisemised uurimised.

Tehnikaülikooli nõukogu kuulas reede, 8. novembri korralisel koosolekul ära nii ülikooli uurimiskomisjoni kui nõukogu auditikomitee (koosseisus Martti Talgre (esimees), Ülo Jaaksoo, Vaiko Tammeväli, Laur Hiob) raportid Postimehes esitatud väidete kohta, mille kohaselt on Nurkse instituudis väidetavalt toime pandud mitmeid rikkumisi.

Auditikomitee ei leidnud tõendeid, mis viitaksid ajalehes Postimees toodud süüdistustele, sh pettusele, võltsimisele, korruptsioonile, kelmusele või soodustuskelmusele. Samas tuvastas komitee mitmeid ülikooli sisemiste reeglite rikkumisi ja andis soovitusi nende vältimiseks tulevikus. Kõik auditikomitee liikmed olid oma järeldustes üksmeelsed, eriarvamusi polnud.

Arutelu põhjal otsustas nõukogu lõpetada ülikoolis ajalehe Postimees väidetest käivitunud uurimise ja pidada Nurkse instituudi väidetavate rikkumiste asjaolud piisava usaldusväärsusega väljaselgitatuks. Samuti otsustati, et ülikool jätkab igakülgset ja avatud koostööd kõigi ülikooliväliste asjaomaste osapooltega.

„Tunnustan Tehnikaülikooli uurimiskomisjoni ja nõukogu auditikomitee põhjalikku tööd kõigi asjaolude väljaselgitamisel. Samuti soovituste eest, kuidas tõhustada nii teadusprojektide juhtimist kui nende üle peetavat järelevalvet,“ ütles Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu esimees Gunnar Okk.

„Ülikool on Nurkse kaasusest saanud olulise õppetunni, mis annab ülikoolile võimaluse oma tegevust tõhustada. Isiklikult olen sügavalt pettunud, et siirana tundunud vilepuhumisest alguse saanud uurimiste käigus loobus vilepuhuja täielikust koostööst ülikooli uurimiskomisjoni ja nõukogu auditikomiteega,“ sõnas Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo. 

Vilepuhuja keeldus ülikooli uurimiskomisjonile ja nõukogu auditikomiteele oma esindaja, vandeadvokaat Paul Kerese vahendusel üle andmast kõiki tema käsutuses olevaid materjale. Uurimise käigus ilmnenud asjaolud viitavad, et Keegan McBride’i tegevust ei ole võimalik käsitada vaid heausksena ja töölepingu seadusest tuleneva lojaalsuskohustusega kooskõlas olevana.

Laeb infot...