Tallinna Tehnikaülikool

Kuna COVID-19 leviku ülemaailmne kasv jätkub ning viiruse leviku risk on väga suur, võttis tehnikaülikooli senat 22. juulil vastu otsuse, mille alusel esimesse ja teise õppeastmesse ei võeta üldjuhul vastu üliõpilaskandidaate kõrge koroonariskiga riikidest. Otsusest tingituna on mitmed kandidaadid pöördunud ülikooli poole ja olnud mures oma õpitee jätkamise osas. Rektor Jaak Aaviksoo saatis täna  neile üliõpilaskandidaatidele alljärgneva kirja, milles selgitab miks ülikool sellise otsuse langetas ja millised võimalusi kandidaatidele edaspidiseks pakutakse.

„Tallinna Tehnikaülikool mõistab Teie rahulolematust senati selle aasta vastuvõttu puudutava otsuse suhtes, mida olete väljendanud mitmetes pöördumistes ülikooli ja teiste asutuste poole. Kinnitame veelkord, et see otsus oli otseselt tingitud Eesti Vabariigi Valitsuse korraldustest, millega on kehtestatud koroonaviiruse leviku tõkestamise nõuded, meetmed ja piirangud. 
Selle otsusega on ülikoolile pandud kohustused ja vastutus tagada kõigi välisüliõpilaste puhul kehtestatud epidemiolooglistest nõuetest kinnipidamine, mida TalTech Eesti suurima välisüliõpilaste arvuga ülikoolina ei ole võimeline täielikult ja vastutustundlikult täitma. Peame nõuetest kinnipidamist äärmiselt oluliseks, et tagada nii kõigi üliõpilaste ja ülikooli töötajate kui ka laiemalt ühiskonna ohutus. Just seetõttu ei saa me sel õppeaastal vastu võtta uusi üliõpilasi valitsuse korralduses osundatud riikidest.
Niisugune meilegi ebameeldiv otsus tuli langetada Teist mittesõltuvatel asjaoludel ning me mõistame, et Teil on õigustatud ootus õppimisvõimalusele TalTechis.
Otsides võimalusi Teie ootuste rahuldamiseks, peame võimalikuks immatrikuleerida Teid TalTechi üliõpilaseks selle aasta tulemuste põhjal järgmisel, 2021/2022 õppeaastal, kui riigi poolt kehtestatud tingimused seda võimaldavad ja viiruseoht on vähenenud.
Lisaks eelnevale pakub ülikool võimalust alustada oma õpinguid juba sel aastal eksternina avatud ülikooli nendes õppeainetes, mida on võimalik läbida e-õppes. Need õppeained arvestatakse Teie immatrikuleerimisel Teie õppeprogrammi mahu ja koormuse hulka.

Loodan, et leitud kompromissvariant leevendab Teie pettumust ülikooli sunnitud otsuse suhtes.“
 

Laeb infot...