Tallinna Tehnikaülikool

6. septembril alustab Tallinna Tehnikaülikooli rohepöörde prorektorina tööd Helen Sooväli-Sepping. Uue prorektori valitsemisala hõlmab linnaku ja regionaalsete kolledžite ressursitõhususe arengu najal näidis- ja testkeskkonna kujundamist ning säästva arengu põhimõtete lõimimist ülikooli õppekavadesse ja tegevustesse. Samuti ringmajanduse õppekavade ja strateegia arendamist, koostööd teiste Tallinna ülikoolide, era- ja avaliku sektoriga ning rahvusvahelist võrgustumist.

Helen Sooväli-Sepping

„Noorematel põlvkondadel on kujunenud ootus, et oleksime keskkonnateadlikumad igas eluvaldkonnas. Mõelda ja tegutseda keskkonda säästvalt on muutumas lausa isikliku hügieeni küsimuseks,“ hindab Helen Sooväli-Sepping, lisades: „Selle valdkonna teadmisi ja oskusi saab vahendada ülikool. Ning Tallinna Tehnikaülikool soovib siin olla muutuse juht."

Head eeldused selleks on olemas: Tallinna Tehnikaülikool on seadnud sihiks eristuda kliimanutikuse ja energiasäästlikkuse poolest ning olla tuleviku linna testkeskuseks. Eesmärk on kliimaneutraalne ülikool aastaks 2035. „Soovime olla rohepöörde eestvedaja Eestis,“ kinnitas Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land.

Ambitsioonika eesmärgi elluviimine eeldab muutusi ja koostööd kõikides ülikooli valdkondades ja tegevustes: teadus, õppetöö, organisatsiooni juhtimine, ülikooli pere, sealhulgas tudengite hoiakud, tugitegevused, linnaku ning taristu haldamine ja arendamine. Uue prorektori senised saavutused sobivad siia vägagi: tal on doktorikraad inimgeograafias (Tartu Ülikool, 2004), ta oli ka Eesti inimarengu aruande "Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud" peatoimetaja. Aastal 2019 pälvis Helen Sooväli-Sepping Tallinna teenetemärgi panuse eest linna- ja keskkonnakorralduse alase koostöö arendamisel ja arvukate Tallinna-teemaliste linnauuringute juhendamisel.

Vaata Helen Sooväli-Seppingu CV-d ETISest

Laeb infot...