Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaülikooli aasta arendustööd 2019

I koht: arendustöö „Robotlaev NYMO“, uurimisrühm koosseisus Heigo Mõlder, Tanel Jalakas, Indrek Roasto, Taavi Möller

Picture of NYMO.

Nymo on mitmeotstarbeline autonoomne robotlaev, mis tajub ümbritsevat keskkonda, suutes välise sekkumiseta läbida etteantud missioonipunkte. Robotlaev tunneb merel ära erinevaid objekte ja oskab võtta vastu vajalikke juhtimisotsuseid.

Arendusmeeskonna moto on: Ära kunagi saada inimest tegema roboti tööd!

Vaata videot siit.

II koht: arendustöö „Tark teekatend (teekatendisse integreeritud päikeseenergial töötav digitaliseeritud multifunktsionaalne moodul)“, uurimisrühm koosseisus Malle Krunks, Andres Krumme, Allan Lahi, Arvo Mere, Ilona Oja Acik, Veljo Sinivee, Nicolae Spalatu, Viktoria Vassiljeva, Mihkel Viirsalu, Daniil Denissov

Picture of "Tark teekatend".

Tark teekatend on päikesevalgusest elektrit tootev mitmeotstarbeline teekatend, millesse on võimalik integreerida mitmesuguseid elektroonikakomponente: protsessoreid, sensoreid, kommunikatsioonilahendusi ja LED-elemente. Tuleviku teedel suhtleb tee liiklejatega ja vastupidi.

Nutikat teekatendit on demonstreeritud rahvusvahelistel üritustel Hollandis, Singapuris ja USA läänerannikul. Ülikooli spin-off-ettevõte on alustanud teekatendi tootmist, esimesed seitse Tallinna objekti saavad uudse teekatte juba tänavu.

Vaata videot siit.

III koht: arendustöö „Akrediteeritud valgustehnika labori mõõteteenuste ning uudse mõõtemeetodi ja mõõtevahendi väljatöötamine“, uurimisrühm koosseisus Argo Rosin, Arvo Oorn, Toivo Varjas, Rein Laaneots, Raivo Teemets, Taavi Möller.

Picture of a third place's work.

Akrediteeritud valgustuslaboris leiutatud mõõtemeetodi ja mõõtevahendi abil võetakse arvesse inimesele omast skotoopilist ja mesoopilist nägemist pimedas ja hämaras keskkonnas, mida seni ei ole rakendatud.

Valgustehnika labor on Balti riikides ainus, kes pakub akrediteeritud mõõtmisteenust seitsme valgustehnilise mõõteparameetri osas. Väljatöötatud mõõteteenuseid, -meetodeid ja leiutist rakendatakse siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides.

Vaata videot siit.

Laeb infot...