Tallinna Tehnikaülikool

Vabariigi aastapäeva eel tunnustab tehnikaülikool parimaid – aasta teadlase tiitli sai ehitusprofessor Jarek Kurnitski ning aasta noorteadlase tiitli energeetikateadlane Oleksandr Husev.

Jarek Kurnitski

Jarek Kurnitski on rahvusvahelise haardega teadlane hoonete energiatõhususe ja sisekliima valdkonnas, kelle üheks uurimissuunaks viimasel ajal on koroonaviiruse ohjamisel sisekliima lahendustega.

Euroopa liginullenergiahoonete töörühma juhina on ta välja töötanud Euroopa tasemel tehnilisi aluseid hoonete energiatõhususe direktiivi rakendamiseks ja osalenud Euroopa standardite väljatöötamisel. Ta on olnud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kahe ekspertpaneeli liige, mille tulemusel on valminud WHO ventilatsiooni teekaart viiruse leviku tõkestamiseks.

Eelmise aasta mais teadusajakirjas Science avaldatud artiklis jõudis ta koos maailma 38 tippteadlasega uue käsitluseni hoonete ventilatsioonist, mis tähendab paradigma muutust ventilatsiooni vajadusest ja tehnilistest lahendustest hoonetes – kui respiratoorse infektsiooni kriteeriumit rakendada ventilatsioonisüsteemide projekteerimise ja ehitamise alusena, siis saab tulevikus luua avalikesse ruumidesse sisekeskkonna, mis on inimestele ohutu ka epideemiate ajal.

Kurnitski on avaldanud üle 300 publikatsiooni teaduslikes ja rakenduslikes väljaannetes, teda on tunnustatud mitmete Euroopa ja Skandinaavia erialaorganisatsioonide teadusauhindadega, ta valiti Tehnikaülikooli aasta teadlaseks 2015. aastal ning pälvis 2018. aastal riigi teaduspreemia tehnikateaduste valdkonnas.

Oleksandr Husev

Aasta noorteadlane Oleksandr Husev on elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemteadurina koos kolleegidega loonud mitmeid kasulikke mudeleid; ta on järjepidev ja aktiivne publitseerija ning tema teadusartikleid avaldatakse kõrgetasemelistes erialaajakirjades ning artiklid leiavad väga aktiivset tsiteerimist.

Ta aitab oma valdkonnas aktiivselt kaasa Tehnikaülikooli koostöö arendamisele teiste Euroopa juhtivate ülikoolidega, nagu Aalborgi Ülikool (Taani), Extremadura Ülikool (Hispaania), Uninova Ülikool (Portugal), Varssavi Elektrotehnikainstituut (Poola), Novosibirski Riiklik Tehnikaülikool (Venemaa).

Tema juhendamisel on edukalt kaitstud kolm doktoritööd ja praegu juhendab ta kolme doktoranti.

TalTechi teadlaste tunnustamine vabariigi aastapäeva eel on kauniks traditsiooniks. Varasemalt on aasta teadlase tiitli saanud näiteks Margus Viigimaa ja Targo Kalamees. Aasta noorteadlaseks on valitud Juri Belikov ja Ralf-Martin Soe.

Aasta teadlase tiitel antakse teadlasele, kellel on silmapaistvad saavutused teadus- ja arendusprojektide juhtimisel, doktoritööde juhendamisel ja teadussaavutuste publitseerimisel kõrgetasemelistes teadusajakirjades.

Aasta noorteadlase tiitel antakse kuni 35-aastasele teadlasele, kellel on silmapaistvaid saavutusi teadus- ja arendustegevuses, erialastel teadusfoorumitel, doktorantide juhendamisel ning üliõpilaste kaasamisel teadus- ja arendustegevusse.

Tallinna Tehnikaülikool tunnustas 22. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks toimunud pidulikul aktusel möödunud aasta silmapaistvamaid teadlasi, teadusartikleid ja projekte. 

Laeb infot...