Tallinna Tehnikaülikool

Kuidas on mõjutanud maailmas toimuv meie ülikoole?

Pandeemia on muutnud seda, kuidas ja mida me õpetame ülikoolides; pandeemia on muutnud tööturu vajadusi ning pannud paljude inimeste ette ülesande väga kiiresti ümber õppida ning orienteeruda.

Tuleviku ülikoolide paneel

Tuleku hariduse üle arutledes jõuti järeldusele, et tulevik toob kaasa ülikoolides täiendõppe suurenemise võrreldes praegusega, kus 2/3 õppetööst on bakalaureuseõpe. Ka viimast ootavad ees reformid – vaja on pakkuda alusteadmisi sotsiaalteadustest ning aidata muuta inseneriteadusi inimnäoliseks. Siit tuli Sebastian Pohlmanni (Skeleton Technologies) idee akadeemilise ja mitteakadeemilise uurimise kombineerimisest. Paneeli lõpetas hariduskindlustuse idee – siin on analoogia tervisekindlustusega.

TalTechi arengukonverentsi tuleviku ülikoolide paneelis esinejate mõtteid.

  • TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll: koroonapandeemia saabudes olid ülikoolid tegelikult valmis väga kiiresti üle minema hübriidõppele.
  • Gerhard Müller Müncheni Tehnikaülikoolist: pandeemia andis kiirenduse õppevormide uuendamisel.
  • Kirke Saar: peame olema paindlikumad, et pakkuda täiendavat täiskasvanuharidust.

Laeb infot...