Tallinna Tehnikaülikool

14. aprillil väitlesid TalTechi tudengitiimid European Ethics Bowl võistluse ülikoolisiseses voorus selle üle, milline on spordivõistluse korraldamise moraalne ja ärieetiline hind. Küsimuse all oli, et kas saame nautida midagi, mille eetilisus on küsitav, näiteks Qatari jalgpalli MMi ettevalmistamisel jalgpallistaadionite ehitajate inimõiguste rikkumine või Vene Föderatsiooni sportlaste osalemine olümpiamängudel?

TalTech 2023 European Ethics Bowl võidutiim, korraldaja Aive Pevkur ja žüriist Merle Ojasoo

Tiimid tõid välja riikide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja üksikindiviidi vastutuse. Meie kui spordivõistluse nautijad kaasvastutame, et spordivõistluste korraldamine toimuks inimõiguseid austavalt ja korruptsioonivabalt. Peamine argument oli, et inimõigused kaaluvad üles majanduslikud huvid.

Seekord saavutasid võidu Sander Sagar (majandusteaduskonna magistrant), Indrek Paljak (IT-teaduskonna bakalaureusetudeng) ja Kadi Jakobson (loodusteaduskonna doktorant). Võitjatiim tõi välja, et mitmekesi on lihtsam väitluspunkte leida, aga üks raskuskoht oli arutluse laialivalguvus ja fookuse hoidmine. Üheskoos jõuti tõdemuseni, et tiimitöö vajab igaühelt suurt panust ja see ei tule iseenesest. Enne rahvusvahelist poolfinaali veebis 16. mail paneb tiim rõhku debatiküsimuste paremale formuleerimisele, sest tunti muret, et vastasvõistkonnale küsimusi esitades võib kõneviis tunduda liigselt ründav.

Peakorraldaja Aive Pevkur: "Eetikakarikavõistluse formaat võimaldab teha koostööd eri teaduskondade tudengitel, arendab kriitilist mõtlemist, argumenteerimise ja koostöö oskust. Eduks võistlustel on vaja laia silmaringi, oskust näha probleeme laiemas kontekstis ja head tiimitööd. Selle aasta tiimid näitasid, et TalTechi tudengid oskavad moraaliküsimusi käsitleda targalt ja asjatundlikult."

Vaata võidutiimi videot siit.

Eetikavõistluse eesmärgiks on panna tudengeid arutlema ühiskonnas olulistel teemadel, et arendada kriitilist mõtlemist, meeskonnatööd ning arutlusoskust. Aive Pevkuri kinnitusel on seda soovinud ja soovitanud ka tööandjad.

Laeb infot...