Tallinna Tehnikaülikool

TTÜ elektroenergeetika instituudi elektrisüsteemide dünaamika ja juhtimismeetodite uurimisgrupp koostöös Elering ASga uurib elektrisüsteemi koormuste olemust ja mõju Eesti elektrisüsteemile.

Uurimisgrupi juhi dotsent Jako Kilteri sõnul on selline koormuste analüüsimine Eestis esmakordne ning teadustöö tulemus võimaldab võrguettevõtetel täpsemalt teha elektrivõrgu arvutusi ja oskuslikumalt planeerida investeeringuid liinidesse, alajaamadesse, ja teistesse elektrivõrgu juhtimise seadmetesse.

„Selline elektrikoormuste käitumise tundmine on äärmiselt oluline, kuna elektrisüsteemi rajamise ja toimimise eesmärgiks on rahuldada tarbija nõudlust igal ajamomendil. Seni maailmas teostatud samalaadsed uuringud on näidanud, et ebakorrektsetest koormusandmetest ja -mudelitest võivad vastavad võrguarvutuste järeldused olla eksitavad, vead võivad ulatuda kuni 30%ni,“ selgitab dotsent Kilter.

Uurimistöös uuritakse Eesti ülekandevõrgu koormuste muutumisi (sesoonselt, nädala- ja päevasiseselt) ja koostatakse sobilikud koormuste staatilised ja dünaamilised pinge- ja sagedussõltuvuste karakteristikud, mida võrguettevõtja saab oma igapäevatöös otseselt kasutada. Uurimises kasutatakse sisendinfona nii olemasolevaid võrguettevõtete mõõteandmeid kui teostatakse täiendavaid katseid määramaks tarbijate tüüpgrupid, nende tarbimiskäitumine ja karakteristikud ning võimalike hajatootmisüksuste (elektrituulikud, päikesepaneelid, jm) mõju koormussõlmede karakteristikutele.

„Uurimistöö tulemused võimaldavad edaspidi säästlikumalt ja otstarbekamalt investeerida Eesti elektrivõrku ning selle toimimisse, parandades sellega oluliselt ka varustuskindlust elektri tarbijate jaoks,“ lisab dotsent Jako Kilter.

Kersti Vähi, TTÜ teadusosakond

Laeb infot...