Tallinna Tehnikaülikool

1. septembrist 2020 TalTechi ettevõtlusprorektorina töötanud Sven Illing siirdub taas erasektorisse - enne ülikooli tulekut oli ta aastaid investeerinud varajases faasis idufirmadesse ja töötanud teaduspargis tehnoloogiafirmadega.

TalTechi linnak

Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land tunnustas Sven Illingut tehtud töö eest. Ainuüksi viimase aasta jooksul on ülikool omandanud osaluse kahes harg- ehk iduettevõttes, mis kasutavad TalTechis loodud teadmust. Suurenenud on ka võimekus teadustulemuste aktiivse ja professionaalse patenteerimise vallas. Loodud on hargettevõtete arendusprogramm TalTech DeepEST, mille läbis eelmisel aastal ligi 20 teadlastiimi. Samuti on teadlastel võimalik taotleda oma ideede arendamiseks ülikoolisisest stardi- (kuni 10 000 eurot) ja kommertsialiseerimisgranti (kuni 75 000 eurot) ning osaleda idufirmade konverentsidel. Tudengitele on korraldatud häkatone, jätkatud on ettevõtlusprogrammiga STARTERtallinn, koostöös Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooniga alustas majandusteaduskonnas era- ja riskikapitali loengukursus.

„Tänan rektor Tiit Landi ja ülikooli nõukogu võimaluse eest panustada ettevõtlusvaldkonna arengusse Tallinna Tehnikaülikoolis ja loomulikult kõiki kolleege hea koostöö eest,“ sõnas Sven Illing, kelle viimane tööpäev TalTechis on 17. oktoober.

Uue ettevõtlusprorektori otsingud käivad, ajutiselt koordineerib ettevõtlusvaldkonda kvaliteedi- ja strateegiajuht Kaja Kuivjõgi.

Laeb infot...