Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaülikooli järgmise viie aasta nurgakivideks on nutikad lahendused digitaalse ja kliimaneutraalse tuleviku loomisel.

Nõukogu saal

Rektoraadi juhitud ja terve ülikoolipere loodud ning nõukogu heakskiidu saanud arengukava keskmeks on luua senisest veelgi intensiivsem side Eesti ühiskonna ja majandusega.

„Tehnikaülikool on oma 103 tegevusaasta jooksul andnud erakordse panuse Eesti majanduse ja ühiskonna arengusse laiemalt. Mida tehnoloogilisemaks muutub maailm, seda olulisemaks kasvab ka tehnikaülikooli roll nii hariduse andjana kui teaduasutusena,“ sõnas TalTechi nõukogu esimees Gunnar Okk.

„Praegusel pandeemia ajastul on nähtud teaduse ja teadlaste rolli olulisust mitte üksnes meditsiinis, vaid ka tehnoloogiates, mis aitavad meid kohaneda uue normaalsusega, hoida ülal majandust ja seda nutikate lahendustega arendada. Just siin saab tehnikaülikool senisest veel paremini ühiskonnale abiks ja eeskujuks olla,“ lisas Okk.

Rektor Tiit Land peab ülikooli oluliseks rolliks luua võimalusi ja lahendusi maailmas olevatele ja tulevatele probleemidele: „Järgmise viie aasta jooksul võtab ülikool endale ambitsiooni olla võrdväärne Euroopa parimate tehnikaülikoolidega tänu oma nutikatele lahendustele digitaalse ja kliimaneutraalse tuleviku loomisel. Meil on need teadmised ja võimekus olemas – peame neid tänasest veelgi rohkem päriselus rakendama.“

Tiit Land rõhutab kogu ülikooli ja ülikooli olulisemate liitlaste panust ning lisab: „Meie juhtlause „Mente et manu“, mis tähendab „mõistuse ja käega“, peegeldab ülikoolipere väärtusi, pidades ühteviisi oluliseks nii kriitilist ja loovat mõtet kui ka ettevõtlikku ning praktilist tegutsemist, avatust, usaldusväärsust ning koostööd.“

Uue arengukava keskne põhimõte on ennekõike kvaliteet. Tehnikaülikool on seadnud eesmärgiks olla ettevõtlik ülikool ning panustada Eesti majandusse ja ühiskonda tõugates tagant intellektuaalomandi loomist ja rakendamist ning tasandades teed harg- ja iduettevõtete loomisele.

Tähtis on ülikooli teadlaste töö tutvustamist avalikkusele, et äratada huvi teaduse ja insenerihariduse vastu.

Tiit Landi valis rektoriks 18. mail Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu ning tema juhtud rektoraat asus ametisse 31. augustil 2020.

Tutvu Tallinna Tehnikaülikooli kinnitatud arengukavaga

Laeb infot...