Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaülikool kommenteerib esmaspäeval, 15. juunil Eesti Päevalehes ilmunud Oliver Kundi artiklit „Prokuratuur esitas TTÜ professorile kahtlustuse“. 

Avaldame siinkohal Tehnikaülikooli kommentaari täismahus:

Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu esimees Gunnar Okki kommentaar: 
„Käesolevat artiklit lugedes jääb ekslik mulje vasturääkivustest rektori ja nõukogu esimehe sõnades. See ei vasta tõele.
Rektor informeeris mind nõukogu esimehena 13. mai pärastlõunal telefoni teel liikvel olevast kuuldusest, et R. Krimmerile olevat esitatud Nurkse juhtumi osas kahtlustus. Kuna vahetult enne rektori valimisi liikles nõukogu suunal mitmeid teisigi kuulujutte ülikoolielu puudutavatel teemadel, siis me ei tegelenud nõukogus erinevate kuulujuttude käsitlemise ja levitamisega.
 
Ma ei olnud kuni tänase päevani absoluutselt teadlik ei kahtlustuse esitamise asjaolust ega selle sisust. Mul oleks olnud hea meel, kui ajakirjanik oleks minuga ühendust võtnud ja ilmselgena paistva vastuolu inimeste ütlustes üle täpsustanud. Minu varasemas telefonisuhtluses Oliver Kundiga julgustasin omalt poolt täiendavalt ühendust võtma, kui tekib täpsustamist vajavaid asjaolusid. Olen olnud kättesaadav ja valmis andma täiendavaid kommentaare.“

Tallinna Tehnikaülikool on algusest peale teinud igakülgset koostööd uurimisorganitega. Prokuratuurilt on aja jooksul laekunud mitmeid järelpärimisi ning ülikool on kõigile neile viivitamata vastanud. Kümnendal kuul peale uurimise algust on juhtumis liigutud samm edasi ning jõutud kahtlustuse esitamiseni ühele isikule. Süüdistust ei ole ülikoolile teadaolevalt ühelegi asjaosalisele tänaseks esitatud, rääkimata süüdi mõistmisest. Ülikoolil ei ole ametlikku uut infot selle juhtumi asjaoludest ja arengutest. Selle uurimise arengu sidumine möödunud rektorivalimistega on kahetsusväärne. 
 

Kõnealune Eesti Päevalehe artikkel

Laeb infot...