Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaülikoolis lõppes 6. juulil sisseastumisavalduste vastuvõtt, kokku esitati ülikooli nõuetele vastavaid avaldusi 5605, neist bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppesse 3771 ning magistriõppesse 1834 avaldust.

Sisseastumine

TalTechi õppeprorektori Hendrik Volli sõnul oli selle aasta vastuvõtul mitmeid raskusi, millega ülikool pidi rinda pistma: „Tehnikaülikooli sisseastumise aluseks on laia matemaatika riigieksami sooritamine vähemalt 50 punktile. Sellel aastal tegi laia matemaatika riigieksamit vähemalt 50 punktile ligi 2200 noort. Esimesele astmele esitati tehnikaülikooli üle 3700 avalduse.“

3700 avaldust sisaldab ka neid kandideerijaid, kes olid riigieksami teinud varasematel aastatel. Palju oli ka neid, kelle riigieksami tulemus oli alla lävendi ja kes kasutasid võimalust teha ülikooli enda matemaatika test.

Hoolimata noorte huvi langusest loodus- ja täppisteaduste vastu on Volli kinnitusel soov tehnikaülikoolis õppida on väga suur. „Kindlasti tuleb see meie erialade kvaliteedist ning lähtumine tööjõuturu vajadustest – tehnikaülikool jälgib väga teraselt, et lõpetajatel oleks otsene väljund tööturu sektoritesse, kus nõudlus on suur ja palgatase kõrge. Viimastel aastatel oleme ka mõned õppekavad sellest johtuvalt sulgenud. Kuna kõrgharidusrahastus on olnud juba pikka aega külmutatud, siis tehnikaülikool pigem vähendab vastuvõttu. Sellest johtuvalt on tehnikaülikool viimastel aastatel jõudsalt tõstnud vastuvõtu lävendeid. See on kindlasti olnud ainuõige samm. Näen sellest ka märgatavat tõusu õppekvaliteedile ja lõpetajate arvudele.“

Õppe kvaliteedi tõusule aitab kindlasti kaasa ka rahvusvaheline Euroopa tehnikaülikoole koondav algatus EuroTeQ Engineering University, kus TalTechi tudengid saavad osa võtta Euroopa tipp-tehnikaülikoolide kursustest.

Tehnikaülikooli vastuvõtt majandusteaduskonda Soome, Läti ja Leedu kodanikele kestab 15. juulini, avatud õppesse algab uute õppurite vastuvõtt 2. augustil.

Laeb infot...