Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli tippteadlased ja rektoraadi liikmed andsid peaminister Kaja Kallasele 1,5 tunni pikkuse ülevaate ülikooli panusest Eesti teadus- ja arendustegevustesse ning rohepöördesse.

Peaminister koos rektori ja tippteadlasega
Hetk ringkäigult Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse Mäemajas. Esiplaanil peaminister Kaja Kallas ja akadeemik Jarek Kurnitski, taamal rektor Tiit Land ja peaministri majandusnõunik Ardo Hansson.

Peaministrile tutvustati esmalt ehitusfüüsika kliimakambris käivat päikesepaneelide katset, teede- ja liikluse laborit ning ventilatsioonilaborit, kus viidi ka läbi õhujaotuseksperiment. 

Kohtumisel võeti kõne alla rohetehnoloogiate virtuaalkeskuse loomine Eesti majandusarengu toetuseks, ringmajanduse roll tootmise toorainega varustamisel, hoonete energiatõhusus ja ventilatsioon, ülikooli panus energiamajandusse ning Eesti majanduse arengusse üldse. Peaminister Kallas huvitus ka Eesti keemiatööstuse väljavaadetest, seda nii põlevkivi- kui ka puidukeemia alal. 

Ettekande tegid ülikooli teadusprorektor Maarja Kruusmaa, ettevõtlusprorektor Sven Illing, Ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor Jarek Kurnitski, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktor Ivo Palu ning Geoloogia instituudi teadur Rutt Hints. Kohtumisel osalesid ülikooli poolelt veel rektor Tiit Land ning rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping, peaministri büroo poolelt majandusnõunik Ardo Hansson ning kommunikatsiooninõunik Maris Lindmäe. 

Laeb infot...