Tallinna Tehnikaülikool

Haridus- ja Teadusministeeriumi haridusstatistika andmebaasi HaridusSilm andmetel saavad kõige kõrgemat palka avalik-õiguslikest ülikoolidest just TalTechi lõpetajad, tehnikaülikooli värskete vilistlaste keskmine palk oli uusimatel (2018. aasta) andmetel 2006 eurot kuus.

TalTechi tudengid

Vaadeldes viimast viit aastat on tehnikaülikooli lõpetajate palgatase tööjõuturule sisenedes edestanud igal aastal teiste ülikoolide lõpetajaid, st tehnikaülikooli vilistlased on püsivalt palgatabeli tipus. Tähelepanuväärne on ka võrdlus teiste ülikoolide lõpetajate palkadega: TalTechi lõpetajate keskmine töötasu oli 2018. aastal 26% kõrgem kõigi Eesti kõrgkoolide lõpetajate keskmisest.

Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll ütles: „Meie lõpetajate kõrge palk on selge signaal ka tänastele noortele tulla õppima erialasid, mida on tööturul väga vaja ning mida hinnatakse kõrgelt. Kindlasti on meie edu saladuseks see, et õppekavade reformi käigus tegi TalTech kolm aastat tagasi julge otsuse sulgeda kõik õppeprogrammid, mille lõpetajate töötasu oli alla Eesti keskmise. Minu selge soovitus tänastele koolilõpetajatele on tulla tehnikaülikooli õppima, seda saab teha kuni 7. juulini, kui lõpeb tudengikandidaatidelt dokumentide vastuvõtt.“

Tehnikaülikooli tipperialad on IT teaduskonnas, näiteks informaatika ja küberkaitse kahekordse Eesti keskmise sissetulekuga. Samuti on edukateks inseneeriast energiamuundus- ja juhtimissüsteemide, hoonete ja rajatiste ning tööstustehnika ja juhtimise erialade lõpetajad. Tööandjad hindavad kõrgelt selliseid majandusteaduskonna vilistlasi, kes on lõpetanud tehnoloogia valitsemise ja digitaalsete muutuste, rakendusliku majandusteaduse, samuti juhtimise ja turunduse erialad.

Loodusteadustest tõusevad esile rakendusfüüsika lõpetajad, võrreldes varasemate aastatega on teinud suure hüppe maapõueressursside eriala, mille lõpetajate töötasu suhe keskmisesse palka on kahe aastaga kahekordistunud.

Eesti mereakadeemiast tõuseb esile merenduse eriala.

HaridusSilma andmetel on avalik õiguslikest ülikoolidest teisel kohal Tartu ülikooli vilistlased, kelle keskmine palk on igakuiselt 350 eurot väiksem võrreldes tehnikaülikooli lõpetajatega.

Laeb infot...