Tallinna Tehnikaülikool

Uuringufirma Kantar Emor iga-aastase Eesti ülikoolide maineuuringu järgi (kevad 2021) on nii Tallinna Tehnikaülikooli spontaanne tuntus kui ka maine kasvavas trendis.

maine

Ülikooli maine koondindeks 93 (TRI*M metoodika järgi) on kõrgeim, mis Tallinna Tehnikaülikool siiani saavutanud. Avaliku sektori puhul peetakse antud uuringumeetodi puhul tugevaks tulemuseks juba koondindeksi väärtust 60, Eesti ülikoolid ületavad seda taset oluliselt. Indeksi maksimaalne väärtus on 120.

Tehnikaülikooli spontaanne tuntus elanikkonnas on 84% (aastal 2020 82% ja 2019 77%). Tuntus jaotub ühtlaselt üle Eesti, pisut rohkem mainivad Tehnikaülikooli naised ja Põhja-Eesti elanikud. Kui eestlased peavad kõige tuntumaks ülikooliks jätkuvalt Tartu Ülikooli, siis muukeelse elanikkonna silmis on kõige tuntumaks tõusnud Tallinna Tehnikaülikool: 85% protsenti vastanutest mainivad esimese või teise meenuva ülikoolina Tallinna Tehnikaülikooli.

Kõigist neist vastajatest, kellele Eestis tegutsevatest ülikoolidest esimese või teisena meenus Tallinna Tehnikaülikool, kasutasid pikka nime 39%, lühinime TalTech 29% ja nimelühendit TTÜ 19%. Nooremad vastajad kasutasid ennekõike TalTechi nime, täpsemalt 52% 15–19-aastastest ja 49% 20–24-aastastest.

Laeb infot...