Tallinna Tehnikaülikool

11. veebruaril tähistatakse naisteadlaste päeva ning lühikestes videotes räägivad tehnikaülikooli õpetlased sellest, kuidas nende uurimustöö parandab tervist, vaimset heaolu, päikeseenergeetikat ja Eesti majandust.

Näiteks Agne Velthut-Meikas keemia ja biotehnoloogia instituudist uurib koos kolleegidega naiste viljakust ja viljatuse põhjusi. Ta leiab, et uute turule tulevate kemikaalide ohutuse testimiseks tuleb hakata kasutama naise viljakuse seisukohalt olulisi meetodeid.

Maie Bachmann tervisetehnoloogiate instituudist soovib aga, et aju tervist jälgitaks töötervishoiu kontrollis ning perearsti juures, et varakult avastada kõrvalekalded ja niiviisi hoida meie vaimset tervist.

Janika Leoste IT Kolledžist on aga leidnud viisi, kuidas vähendada üliõpilaste esinemisärevust isegi suurele grupile esinedes.

Maarja Grossberg-Kuusk materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudist parandab pooljuhtmaterjale, et tõhustada nende tööd.

Tema kolleeg Marit Kauk-Kuusik loob painduvaid päikesepaneele, mida riietesse integreerides saaks nende kandja niiviisi energia allikaks.

Majandust aitab parandada Mari Avarmaa ärikorralduse instituudist, kes analüüsib Eesti fintech-sektorit.

Tema kolleeg Mari Klara Stein toetab aga noorteadlasi nende karjääris.

Laeb infot...