Tallinna Tehnikaülikool

31. jaanuaril kogunes oma esimesele istungile TalTechi nõukogu uus koosseis, kes valis nõukogu esimeheks Gunnar Okki ja aseesimeheks Maive Rute. Nõukogu kuulutas välja ülikooli rektori valimised.

TalTechi rektori kandidaate saab esitada 6. märtsini, rektorikandidaatide nimed avalikustatakse märtsi keskel.

Rektor valitakse eeldatavasti 18. mail ja astub ametisse 1. septembril 2020.

Rektoriks saab kandideerida inimene, kes on või on olnud valitud mistahes ülikooli professori ametikohale. Valimise täpsema korra ning kandidaatide tutvustamise viisi määrab kindlaks nõukogu, toetudes valimiskomisjoni soovitustele. Rektori ametiaja pikkuseks on 5 aastat.

„Tehnikaülikoolil seisavad sel kevadel ees olulised ja sisulised debatid, mis puudutavad TalTechi tulevikku ning järgmise viie aasta strateegilist arengut. Viimastel aastatel läbiviidud reformid on loonud tugeva aluse selleks, et panustada veelgi enam nii Eesti majandusse kui ühiskonna arengusse laiemalt,“ kinnitas TalTechi nõukogu esimees Gunnar Okk.

Picture of TalTech campus.

Nõukogu on ülikooli kõrgeim juhtorgan, kes vastutab TalTechi arengu ning oluliste majandusotsuste tegemise eest.

Ülikooli nõukogus on 11 liiget. Viis liiget nimetas ülikooli senat, ühe liikme Eesti Teaduste Akadeemia ning viis liiget haridus- ja teadusminister, lähtudes sellest, et enamik tema nimetatud isikutest on ettevõtjate või tootmise kutse- ja erialaliitude esindajad ja et nõukogu enamiku moodustavad need, kes ei ole ülikooli töötajad.

Nõukogu koosseisu kinnitas viieks aastaks Vabariigi Valitsus.

TalTechi nõukokku kuuluvad Gunnar Okk, Maive Rute, Heiti Hääl, Ardo Kamratov, Tõnis Kanger, Robert Kitt, Piret Mürk-Dubout, Arvo Oorn, Tiina Randma-Liiv, Mart Saarma, Andres Öpik.

Laeb infot...