Tallinna Tehnikaülikool

14. septembril alustab Tallinna Tehnikaülikooli haldusdirektorina Aivar Uutar, kes on olnud aastaid innukas eeskõneleja hoonete energiatõhususe ja sisekliima alal. Uutari lisandumisega on Tallinna Tehnikaülikooli rektoraat komplekteeritud.

Aivar Uutar

Tehnikaülikooli uus rektor Tiit Land sõnas: „Otsustasin kaasata oma tiimi ka akadeemilisest ringkonnast väljastpoolt tulevaid inimesi, et erinevate kogemuste sünergiast sünniks uut väärtust.” Aivar Uutar on paarkümmend aastat väga erinevates rollides tegelenud hoonete tehnosüsteemidega ja viimased kümmekond aastat on ta üks pioneere hoonete energiatõhususe parendamise alal. “Tehnikaülikooli linnak vajab rohelisemaks muutmist, uued õppimisviisid nõuavad erinevaid keskkondi, väljakutseid meil jagub,” lisas Land.

“Mustamäe linnakus on igapäevaselt tuhandeid noori inimesi ja see keskkond, milles nad viibivad, peab olema koostegemist soosiv, aga ka iseolemist võimaldav, lahe, innovaatiline, turvaline, roheline ja teednäitav. Soovin koos rektoraadi ja haldustiimiga anda oma panuse linnaku muutmiseks. Eesmärk on olla heaks eeskujuks ja teenäitajaks kinnisvarasektorile, nii arendamise, haldamise, kui renoveerimise osas,” sõnas Aivar Uutar.

Aivar Uutar on lõpetanud 1999. aastal Tallinna Tehnikaülikooli kütte- ja ventilatsiooni erialal. Ta on olnud Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatuse liige ning Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse juhatuse esimees. Samuti on ta olnud aastaid tehnikaülikoolis külalislektoriks ja paljudele üliõpilastele esmaseks sisekliima ja veetehnika eriala tutvustajaks.

Aivar Uutari nimetamisega haldusdirektoriks saab rektoraadi koosseis komplekteeritud. Õppeprorektorina jätkab Hendrik Voll, teadusprorektorina alustab Maarja Kruusmaa ja ettevõtlusprorektorina alustab Sven Illing. Administratsioonidirektorina jätkab Joosep Kaasik ning finantsdirektorina Tauno Tuisk.
 

Laeb infot...