Tallinna Tehnikaülikool

Matemaatika sisseastumiskatset saab teha igaüks, kes soovib tulla õppima Tallinna Tehnikaülikooli, kuid ei ole sooritanud laia matemaatika riigieksamit või soovib riigieksami tulemust parandada, sest TalTechi sisseastumisel läheb arvesse parem tulemus

Matemaatikakatse

TalTechi matemaatikakatse põhineb laial matemaatika ning on oma raskusastmelt sarnane riikliku eksamiga.

Et aidata sisseastujatel mõista, millised on ülikooli matemaatikakatse ülesanded, saab proovida lahendada varasemaid ülesandeid:

  1. Kahele töölisele antakse teha üks töö. Koos töötades saaksid nad selle töö valmis 8 päevaga. Kui aga esimene tööline alustaks töötamist üksinda ja teeks ära poole tööst ning siis liituks temaga teine, saaks töö tehtud 10 päevaga. Mitme päevaga teeks kumbki tööline selle töö üksinda?
  2. Püramiidi põhjaks on võrdkülgne kolmnurk küljega a. Üks külgtahk on samuti võrdkülgne kolmnurk ning see on risti põhitahuga. Leia püramiidi täispindala ja ruumala.

Eksami- ja olümpiaadikooli juht Aet Karolin kinnitas: „Selleks, et minna katsele parima ettevalmistusega, pakub TalTech sisseastumiskatseks ettevalmistavat kursust. Valikus on veebitunnid ning kontaktkursus. Viimane on sobiv neile, kes tunnevad toetust klassiruumi atmosfäärist ja vahetust suhtlusest õpetajaga.“

Matemaatikakatse tulemust saab kasutada ka rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimiseks, kui keskkooli lõputunnistuse keskmine hinne jääb lävendist allapoole.

Matemaatika sisseastumiskatse toimub 29.juunil kell 10:00 Tallinnas (TalTechi peamajas), Tartus (Tartu kolledžis), Kohtla-Järvel (Virumaa kolledžis) ja Kuressaares (meremajanduse keskuses). Matemaatika sisseastumiskatsed toimuvad ainult eesti keeles.

Täpsem info eksami- ja olümpiaadikooli lehelt.

Laeb infot...