Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Pank ja Tallinna Tehnikaülikool sõlmisid täna, 17. septembril, ülikooli 102. sünnipäeval koostöölepingu ajaloolise pangakvartali süsinikujalajälje vähendamiseks ning targa maja lahenduste leidmiseks.

Eeskätt just professor Jarek Kurnitski tunnustatud uurimisgrupi kaasabil on plaan suurendada pangakvartali energiatõhusust ja kliimaneutraalsust.

Professor Jarek Kurnitski sõnul on suuresti muinsuskaitselised hooned äärmiselt huvitav uurimisobjekt. Kurnitski leidis: „Ajalooline miljöö ei tähenda, et hoone ei võiks olla hea sisekliima ning eeskujuliku energiatõhususega, lihtsalt sobilike lahenduste välja töötamist tuleb võtta teadusliku väljakutsena ning nende leidmine on kahtlemata keerukam kui uutes hoonetes.“

Eesti Panga asepresident Maive Rute sõnul on Eesti Panga hoonete ja organisatsiooni süsinikujalajälje vähendamine osa Eesti Panga uuest strateegilisest lähenemisest kliimaküsimustele. 

„Kliimaneutraalsuse küsimusi käsitletakse järjest enam ka keskpankade ringis. Need arutelud puudutavad kliimaneutraalsuse mõju majandusele, finantssektorile ja rahapoliitikale. Aga samal ajal on õige alustada oma kodust ja hinnata, kas me saame energiatõhusust parandada omaenda kvartalis. Usume, et TalTechi eksperdid on meile sealjuures parimad võimalikud nõuandjad,“ märkis Rute.

Teadustöö käigus uuritakse, kuidas parandada hoonete konstruktsioone ja tehnosüsteeme, analüüsitakse taastuvenergialahendusi ning näiteks ka seda, kuidas tõhusalt ära kasutada serveriruumide jääksoojust. Eesti Panga kvartal on sedavõrd mastaapne, et uurima hakatakse ka võimalusi, kuidas võiks toota taastuvenergiat, kasutades selleks näiteks hoonete katuseid.

Kohati kehva planeeringuga klaasfassaadide ja akende uuendamisega näevad tehnikaülikooli teadlased võimalust parandada nii energiatõhusust kui soojuslikku mugavust, mis on oluline kvaliteetse töökeskkonna kujundamisel. Hea sisekliima koos efektiivse ruumikasutusega muudab töökeskkonna paremaks ning võimaldab väärikalt eksponeerida ajalooliselt väärtuslikke ruume.

Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi teadlastel on pikaajaline kogemus hoonete energiatõhususe alal. Tehnikaülikooli teadlaste juhendamisel renoveeriti liginullenergiahooneks ülikooli ühiselamu Akadeemia teel, praegu on rekonstrueerimisel Mäepealse 3 õppe- ja teadushoone. 

Samuti veavad TalTechi teadlased teadmistepõhise ehituse tippkeskust ning on aktiivsed Euroopa kütte, ventilatsiooni ja jahutuse erialaühenduste assotsiatsioonis REHVA.

Laeb infot...