Tallinna Tehnikaülikool

Hiljuti lõppenud Horisont 2020 taotlusvoorudes saatis edu TalTechi teadlaste taotlusprojekte. Twinning programmi üheksast esitatud projektist sai positiivse vastuse kolm TalTechi teadlaste taotlust ning Era Chairi neljast esitatud taotlusest kaks.

Horisont 2020 Twinning programmi toetuse said TalTechist arvutisüsteemide instituudi (Samuel Nascimento Pagliarini) projekt „Secure and Assured hardware: Facilitating ESTonia’s digital society“, ärikorralduse instituudi (Tarmo Kalvet) projekt „Industrial Strategy and Competitiveness Studies at TalTech“ ja majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi (Aaro Hazak) projekt „Individual Behaviour and Economic Performance: Methodological Challenges and Institutional Context“. Esialgu on reservnimekirjas ehituse ja arhitektuuri instituudi (Veronika Valk Siska) projekt „Digital Urban Twins“. Horisont 2020 Twinningu toetuste kogusumma TalTechile on 1 128 937 eurot.

Horisont 2020 Era Chairi programmist otsustati toetada tarkvarateaduse instituudi (Olaf Maennel) projekti „ERA Chair in Maritime Cyber Security at Tallinn University of Technology“ ning materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi (Ilona Oja Acik) projekti „EraChair of emerging next-generation photovoltaics“. Kahe projekti toetus on kokku 4 997 500 eurot. Euroopas anti sellel taotlusvoorus välja kokku 20 toetust.

H2020 taotlusvoorus „Next generation of thin-film photovoltaic technologies“ sai toetuse materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi (Maarja Grossberg) projekt „Disruptive kesterites-based thin film technologies customised for challenging architectural and active urban furniture applications“ summas 395 687 eurot. Selles taotlusvoorus sai Euroopas toetuse ainult kaks projekti ning üks neist TalTechi osalusega.

Horisont 2020 on maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm. Programmi eelarve aastateks 2014–2020 on jooksevhindades 77 miljardit eurot, millega toetatakse tipptasemel teadust, ühiskonnaprobleemidele lahenduste otsimist ning juhtpositsiooni saavutamist tööstuses teaduse abil.

H2020 Twinningu projektid loovad institutsioonilisi võrgustikke, mis tugevdab konkreetset uurimisvaldkonda. Toetatakse tegevusi, nagu lühiajalised personalivahetused, eksperdivisiidid, kohapealsel või virtuaalsed koolitused, õpikojad, konverentsidel osalemine, levitamine ja teavitustegevus.

ERA Chair (Euroopa teadusruumi õppetoolid) projektikonkursi eesmärk on aidata EL ühtluspiirkondade (sh Eesti) ja äärealade ülikoolidel jt teadusasutustel märkimisväärselt tõsta oma konkurentsivõimet teadusrahastuse hankimisel väljapaistva teadlase juhtimisel.


Lisainfo:
TalTechi teadusosakonna juhataja asetäitja, Marika Lunden, marika.lunden@taltech.ee

Kersti Vähi, TalTechi teadusosakond

Laeb infot...