Tallinna Tehnikaülikool

Mudelist, mille valmistasid Keskkonnaagentuuri tellimisel TalTechi meresüsteemide instituudi teadlased, saab laineolude infot väga hea ruumilise (punktide vahekaugus 900 meetrit) ning ajalise resolutsiooniga (1 tund) kogu Eesti merealal.

laineolud
Laineolude prognoosmudeli väljund (oluline lainekõrgus; lainesuund) Keskkonnaagentuuri mereprognooside lehel

Mudelist, mille valmistasid Keskkonnaagentuuri tellimisel TalTechi meresüsteemide instituudi teadlased, saab laineolude infot väga hea ruumilise (punktide vahekaugus 900 meetrit) ning ajalise resolutsiooniga (1 tund) kogu Eesti merealal.

Läänemere lainekõrguse ning -suuna prognoosi pikkus on 72 tundi ning see uueneb kaks korda päevas. Prognoosi saab vaadata: https://www.ilmateenistus.ee/meri/mereprognoosid/oluline-lainekorgus-ja-suund/#layers/waveheight.

Lainemudel saab sisendandmed tuule kiiruse ja suuna kohta Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskusest ning see põhineb füüsikavõrranditel, mis arvestavad nii lainetuse teket, nende vastasmõju, levikut kui ka sumbumist.

Laineprognoosi järele oli suur nõudlus, samas see info seni puudus. Ivar Ansper Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonnast leidis, et mudel on suurepärane näide teadustöö jõudmisest riiklikuks operatiivteenuseks.

“Selle järele on vajadus väikelaevnikel ohutuks navigeerimiseks, sadamatel optimaalseks opereerimiseks, merepäästel olukorra hindamiseks, surfaritel aga sobivate harrastuskohtade leidmiseks,” selgitas ta. „See arendus on Keskkonnaagentuuri jaoks oluline, kuna lihtsustab sünoptikute tööd ja võimaldab oluliselt parandada mereilma prognoositeenuseid, mille eest Keskkonnaagentuur vastutab.“

Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi vanemteaduri Victor Alari sõnul on operatiivse lainemudeli tööle rakendamine pikaaegse teadus- ja arendustegevuse vili: „Viimased 15 aastat oleme arendanud lainemudeleid, kasutanud neid erinevates rakendusuuringutes ja pakkunud prognoosi valitud asukohtades, näiteks sadamates. Uus riiklik teenus on täisautomaatne ja katab kogu Eesti mereala väga hea ruumilise lahutusega.“

Aastakümnete pikkune arendustöö sai uue hoo 2020. aasta suvel, kui algas Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi teadlaste koostöö Keskkonnaagentuuriga operatiivse laineprognoosi arendamisel. Arendust rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus projektist „Operatiivne lainetuse prognoosisüsteem Eesti merealade jaoks“.

Laeb infot...