Tallinna Tehnikaülikool

Teadus- ja ärilinnak Tehnopol ning Tallinna Tehnikaülikool kuulutasid välja ideekonkursi, et leida parim avaliku ruumi lahendus kahte linnakut ühendavale rohepromenaadile. Arhitektidele suunatud konkursile on oodatud rohetehnoloogiat ja targa linna lahendusi põimivad kavandid, mis lähtuvad põhimõttest, et nii kõrvuti asetsevates linnakutes ja kui ka nende vahel oleks mugav liikuda nii jalgsi kui ka jalgrattaga.

Tehnikaülikool ja Tehnopol
TalTech ja Tehnopol

Tehnopol ja Tallinna Tehnikaülikool on kaks kõrvuti paiknevat linnakut, millest esimene keskendub teaduspõhiste, maailmamuutvate tehnoloogiaettevõtete arendamisele, teine aga teadus- ja õppetööle ning õpitu rakendamisele. Praegu on probleem selles, et sisuline koostöö suures plaanis samu eesmärke teenivate naabrite vahel toimub igapäevaselt, samas on linnaruumiline lahendus katkendlik – puudub tervikliku lahendusega promenaad, mis kõrvuti liikumisvõimaluste avardamisega võimaldaks tutvustada erinevaid nutikaid rohetehnoloogilisi avaliku ruumi lahendusi. Tulevikku suunatud visioonidel põhinev promenaad annaks uue impulsi ka teaduspõhiste, maailma muutvate tehnoloogiaettevõtete arendamisele keskendunud Tehnopoli ning teadus- ja õppetööle ning õpitu rakendamisele keskendunud Tallinna Tehnikaülikooli koostööle.    

Tehnopoli juhatuse liikme Indrek Orava sõnul loob promenaadi rajamine uusi võimalusi ja maailmamuutvate tehnoloogiate kombineerimine kaasaegse ja tervikliku linnaruumiga mõtestab promenaadi uudsel moel. “Meie ootus on luua dünaamiline keskkond, kus toimub sujuv liikumine, rekreatsioon ja mis mõnusa ruumina tõmbaks mitte ainult linnakutes õppivaid või töötavaid inimesi, vaid ka kõiki ümberkaudseid elanikke ja naabruses olevate kontorite töötajaid,” ütles Orav. 

Tallinna Tehnikaülikooli rohepöörde prorektori Helen Sooväli-Seppingu sõnul on eesmärk luua kaasaegne terviklik, häid liikumislahendusi pakkuv linnaruum, millest ka teised saaks eeskuju võtta. “Soovime linnakute n-ö peatänava puhul kasutada parimaid eksperte, kes suudaks luua mõnusa, inimkeskse ja samas kliimaneutraalsuse eesmärke kandva linnalahenduse ülikooli ja Tehnopoli inimestele, naabrusesse rajatava riigigümnaasiumi rahvale ja laiemas mõttes kõikidele Mustamäe elanikele.“ Lisaks seotakse Tehnopoli ja TalTechi linnakud Tallinna jalgrattateede süsteemiga. 

Ideekonkursile oodatakse töid kuni 27. septembrini. Täpsemalt saab konkursi tingimustega tutvuda riigihangete registris. Tegemist on avaliku arhitektuurikonkursiga, kuhu on oodatud osalejad nii Eestist kui välismaalt. Konkurss on kooskõlas Eesti Arhitektide Liidu avaliku ruumi konkursi läbiviimise juhendiga. 

Skandinaavia ühe suurima teadus- ja ärilinnaku Tehnopol eesmärk on aidata kaasa maailmatasemel tehnoloogiaettevõtete tekkele ja kasvule Eestis ning toetada nende laienemist välisturgudele. Selleks pakutakse terviklikku lahendust ärikinnisvarast kuni vajaduspõhiste äriarendusteenusteni kolmes fookusvaldkonnas: tark linn, rohetehnoloogia ja tervisetehnoloogia.  

Tallinna Tehnikaülikool on Eesti tehnika- ja IT-teaduse ning -hariduse lipulaev, kust saab kõrgharidust kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ja merenduses. Eesti ainsa tehnoloogiaülikooli unikaalsus peitub valdkondade sünergias, mis aitab kaasa uute ideede sünnile. Ülikooli üheks oluliseks sihiks on olla ka rohepöörde eestvedaja Eestis. 

Laeb infot...