Tallinna Tehnikaülikool

Alates 15. aprillist juhib Teaduspark Tehnopoli Indrek Orav. Tema sõnul peaks iga innovaator mõtlema mitte ainult sellele, kuidas teha oma toode või teenus paremaks või leiutada uusi, vaid pidama silmas ka seda, et tema tegevuse läbi saaks kasu ühiskond ja terve maailm, kasvõi pisut.

Mari Öö Sarv | Foto: Karl-Kristjan Nigesen

Indrek Orav

Mis on Sinu hinnangul Tehnopoli väärtused Tallinna, Eesti, maailma jaoks?

Teaduspark Tehnopol on unikaalne keskkond, mis toob kokku ettevõtjate parimad ideed, ülikooli teadusuuringud, füüsilise keskkonna, mentorid ning rahastajad. Tehnopoli missioon on olla ühendavaks lüliks, et uued tehnoloogiad ja innovatsioon saaks sündida. Meie laiem eesmärk on kiirendada Eesti teadus- ja teadmispõhiste tehnoloogiaettevõtete arengut rahvusvahelise edu saavutamisel ning kannustada majanduselus osalejaid panustama innovatsiooni.

Tehnoloogia arendamise ja innovatsiooni eesmärk on kõrvaldada puudused olemasolevas tootes või teenuses ja pakkuda uusi võimalusi, lisaks võimaldab tehnoloogia välja arendada täiesti uudseid tooteid ja teenuseid, mida tarbija enne nende turuletulekut tahtagi ei osanud. Üha rohkem tuleb aga mõelda laiemalt: mis kasu saab sellest uuest tootest või innovaatilisest lähenemisest ühiskond, maailm? Kas see lahendab ära inimkonna ees seisva suurema probleemi või vähemalt annab oma väikese panuse sellesse? Leian, et selline vastutustundlik mõtlemine võiks olla veel suurem osa meie teadlikust tegevusest nii Tehnopolis kui ka kogu Eestis.

Milliste ambitsioonidega Tehnopoli juhina tööle asusid?

Tehnopol on oma arengus olnud tubli ja saanud igapäevaste teenuste pakkumisega hästi hakkama. Täna oleks hea üle vaadata strateegilised eesmärgid ja pikem visioon.

Üks suund on kindlasti olemasolevate teenuste tugevdamine. Idufirmade osas tähendab see muutumist kogu Eesti start-up-keskuseks. Meil on kogemus, mentorvõrgustik ja rahastajad ning seda võimekust tuleb pakkuda Tallinna ja Harjumaa kõrval teisteski regioonides üle Eesti. Muutumine ka Tehnopoli muude teenuste osas n-ö Eesti teaduspargiks toetab ettevõtluse arengut laiemalt ning suurendab veelgi meie potentsiaali rahvusvahelises koostöös.

Teiseks näen, et turul puuduvate teenuste väljaarendamise kaudu on Tehnopolil võimalik oluliselt kasvada. Üheks selliseks on investeerimisfondi ja ärikiirendi töölepanek. Vajadus just varajases faasis olevate ettevõtete toetusstruktuuri järele on selgelt olemas.

Kolmandaks peab teaduslinnakus olema kindlasti ruumi laboritele, neid võiks arendada ka koostöös ülikooliga. Samuti tuleb luua füüsiline keskkond ja võimekus väiksemamahuliste tootekatsetuste ja prototüüpimise jaoks. Mõnes fookusvaldkonnas võiks see tähendada reaalse tootmisvõimekuse väljaarendamist, mille abil ettevõtted jõuaksid toote piloteerimiseni.

Tehnopol on juba täna rahvusvaheliselt hinnatud partner ning olen kindel, et tulevikus näeme rahvusvaheliste projektide kõrval ka täiendavaid investoreid, kelle abiga ettevõtete edu kiirendada.

Last but not least: kümnekonna aasta jooksul atraktiivse, kaasaegse ning hubase linnaku valmisehitamine, mis annaks sellele linnaosale tugeva ja positiivse ilme ning võimaldaks teenindada meie kliente ja partnereid parimal võimalikul moel.

Koostöökanalid linna ja ülikooliga. Kuidas neid näed ja kas on arenduskohti või uutmise ideid?

Isiklikult näen ülikooliga koostöös väga suurt potentsiaali ja sünergiat nii sisuvaldkondade kui ka ühise linnaku väljaarendamisel. Tuleb tunnistada, et täna ei ole üliõpilaste, teadlaste ja ettevõtjate kohtumine ja uute spontaansete võimaluste teke linnaruumi kaudu just liiga lihtsaks tehtud ja kuigi kaks linnakut paiknevad üksteise kõrval, ei moodusta need teineteist täiendavat tervikut. Heade ühendusteede kolmepoolne väljaarendamine Tehnopoli, TalTechi ja linna koostöös on kindlasti suund, mille nimel tööd teeme. Sinna juurde kuuluvad ka promenaadid ja ühised lõõgastusalad, mis loovad väärtust laiemalt kui vaid Tehnopolile ja TalTechile.

Kindlasti on siin oma oluline koht ka Smart City kontseptsioonil ja selle rakendamisel. Oleme juba aastaid olnud innovaatilistele ettevõtetele esimeseks kliendiks: pakkunud neile võimalust oma nutikaid targa linna tooteid Tehnopoli linnakus katsetada ja andnud neile väärtuslikku tagasisidet. Tahame näha ja aidata kaasa sellele, kuidas teadus muutub tootearenduseks ja toote arendamise käigus jõutakse suurepärase praktilise lahenduseni, mis teeb inimeste elu lihtsamaks ja mugavamaks.

Kindlasti ei ole füüsiline keskkond aga ainus koostöökoht. Vastupidi, TalTech ja Tehnopol on minu hinnangul mõlemad teineteise väärtusahelas olulisel kohal. TalTechis tehakse maailmatasemel teadust ja see kompetents on paljudele ettevõtetele väga atraktiivne. Tehnopol saab aga omalt poolt pakkuda väga praktilist tuge äri- ja tootearenduses, et üliõpilaste ideed ei jääks vaid ideedeks, ning aidata teadussaavutusi reaalse toote või teenusena turule tuua.

Linna jaoks tahame samuti olla targa linna esimene kompetentsikeskus ja testpiirkond, aga kindlasti mitte ainult. Oleme oma innovatsiooniprogrammidega hea meelega partneriks näiteks ka uute avalike teenuste kujundamisel ning olemasolevate veel inimsõbralikumaks muutmisel.

Teenustes ettevõtetele on praegu olnud fookuses rohe- ja tervisetehnoloogia ning IKT valdkonnad. Kas fookuses on muutusi plaanis, kui jaa, siis milliseid?

Need on peamised suunad, hõlmates omakorda väga palju valdkondi. Nii kuulub näiteks IKT alla targa linna, targa hoone ja targa transpordi temaatika, lisaks hõlmab see väga erineva sisuga IT-projekte lihtsamast kliendihaldustarkvarast kuni AI ehk tehisintellektini välja. Ka rohe- ja tervisetehnoloogiate alla mahub palju valdkondi. Startup Inkubaatoris teeme aktiivselt koostööd ka Euroopa Kosmoseagentuuri ja Tartu Teaduspargiga, et Eesti kinnistaks ka tulevikus ennast tubli kosmoseriigina.

Esialgu ei ole meil plaanis niivõrd muuta tegevusfookust, kuivõrd suurendada enda kompetentse ja võimekust nimetatud valdkondades, kaasates rohkem vastavate erialade spetsialiste-mentoreid. Ja kindlasti ei ütle me ei põnevatele projektidele, mis tulevad väljastpoolt meie seniseid valdkondi.

Plaanis on suurendada innovatsiooni puudutavate teenuste pakkumist juba tegutsevatele ettevõtetele. See puudutab nii start-up-faasist äsja välja saanud kui ka juba kauem turul tegutsevaid ettevõtteid. Näeme, et neil on tihti soov ja enamasti ka vajadus, kuid puudub teadmine, kuidas peale hakata ning millele fokusseeruda. Aitame neil efektiivselt juurprobleemid või -põhjused üles leida ja pakume lahendusi uuenduste sisseviimiseks.

Kas argise elu-oluga on ka plaane? Uusi söögikohti, kohvikohti, muid põnevaid kohti tekitada?

Teaduspargi sisulist arengut toetab kindlasti vajalik infrastruktuur ja pakutavad teenused. Mida enam töötab teaduspargis inimesi, seda suurem vajadus on mitmesuguste teenuste järele, mis võiksid olla läheduses kättesaadavad. Püüame linnakut arendada tervikuna, nii hoonete funktsionaalsuse, teenuste spektri kui ka visuaalse kuvandi poolest.

Viimati lisandunud teenustest on näiteks terviseklubi Gym toetanud paljude linnakus töötavate inimeste sportimishuvi ja liikumisvajadust, pakkudes väga head hinna ja kvaliteedi suhet. Teaduspargi ülikoolipoolsel haljasalal on avatud võrkpalliväljak, mida teaduslinnaku kliendid ja partnerid aktiivselt kasutavad. On olnud mõtteid seda ala veelgi suurendada ja luua täiendavaid sportimisvõimalusi ka linnakus sees.

Lisaks headele olemasolevatele söögikohtadele käivad igal neljapäeval linnakus erinevad food truck’id. Usun, et linnakus oleks ruumi ja vajadust ka ühe fine-dining restorani järele. Lisaks toidukohtadele saab juba täna käia ilusalongis ja massaažis, lasta oma sõiduk läikima lüüa või tuua oma lapsed lastehoidu.

Täna käib Tehnopoli linnakus tööl ligi 5000 inimest ja uushoonestustega tuleb neid veel palju juurde. See loob võimaluse tuua siia täiendavaid teenuseid, et inimene saaks kõik vajaliku linnakus tehtud. Arutame ja analüüsime pidevalt linnaku edasise arengu võimalusi ja vajadusi. On veel mitmeid põnevaid mõtteid, millest kindlasti jõuame rääkida.

Üks üllatus, mis uuel töökohal on olnud?

Et olen ettevõtlusega tegelenud kaua, siis suuri üllatusi tegelikult ei ole. Heas mõttes on üllatav näha, kuidas reaalselt läbi teaduspargi ja partnerite teenuste saab mõnest uuest ideest väga lühikese ajaga turul tegutsev ettevõte. Loomulikult nõuab see kõikide osapoolte suurt pingutust ja fokusseeritud tegevust. Meile annab see aga kindluse, et oleme teaduspargina õigel teel. 

Laeb infot...