Tallinna Tehnikaülikool

Enamikus Eesti ülikoolides algab uute tudengite vastuvõtt 20. juunil, Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on aga tänaseks teinud ettepaneku õppima tulekuks juba pea 400-le avalduse esitajale.

„Aastaringne vastuvõtt on igati täitnud seatud eesmärgi – pakkuda tulevastele tudengitele võimalust teha oma tuleviku otsused varem ja teadlikumalt,“ kinnitas TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll ning sõnas, et tulemus on olnud üle ootuste hea. Tänu aastaringsele vastuvõtule on TalTechi õppima tulemiseks esitatud 1628 avaldust.

„Enim on kasu lõiganud varem gümnaasiumi lõpetanud, sest lävendi ületajad on saanud juba pakkumise õppima tulekuks ja paljud on selle ka vastu võtnud,“ rõõmustas Voll.

Esimesel astmel on tehnikaülikool pakkunud 275 õppekohta, magistritasemel 98.

Paljudele TalTechi erialadele sisse saamise tingimuseks on riigieksamite tulemused. Sisseastujad, kelle riigieksamite tulemused on olemas, saavad oma sisse saamisest teada automaatselt. Erialakatsetega programmidele sisseastujad, kes vastavad sisseastumisnõuetele, saavad katse aja teada sisseastumise infosüsteemi kaudu. 

Sisseastumisavaldusi saab sarnaselt kõikidele teistele ülikoolidele esitada sisseastumisportaalis SAIS. Tallinna Tehnikaülikoolis saab avaldusi esitada 4. juuli keskpäevani ning seda ka tehnikaülikooli peahoones kohapeal aadressil Ehitajate tee 5 või kolledžites Tartus, Kuressaares, Kohtla-Järvel.

TalTech on ainus ülikool Eestis, kus alustati aastaringse vastuvõtuga. Avaldusi saab esitada juba möödunud aasta 1. novembrist, et tulevased tudengid saaksid juba varakult aimu valitud erialast ning võimaluse teha väga teadlik valik. Järgmise õppeaasta (2020/2021 aasta) vastuvõtt Tallinna Tehnikaülikooli algab juba 1. detsembril.

TalTechi vastuvõtt numbrites*

Kvalifitseeruvaid avaldusi kokku: 1628

  • I aste 1086
  • II aste 542

Õppekoha pakkumise saanud (sh õppekoha kinnitanud) avalduste arv kokku: 373

  • I aste 275
  • II aste 98

Õppima tulemise kinnitanud inimeste arv: 179

  • I aste 119
  • II aste 60

*Iga kandidaat saab esitada kokku kaks avaldust

Laeb infot...