Tallinna Tehnikaülikool

Intervjuu TalTechi õigusteaduse magistrant Lilli Grossiga.

Lilli Gross

Millisel erialal omandasite bakalaureusekraadi?

Bakalaureusekraadi omandasin õenduses ning magistrikraadi terviseteaduses, mis keskendus õendusteaduslikule uurimistööle. Minu põhisuund on õenduspedagoogika. Töötasin pikalt Linnamõisa perearstikeskuses ning praegu olen Eesti Kaitseväes tervisekaitse spetsialist.

Mis innustas Teid õigusteaduse magistrantuuri astuma?

Lapsena unistasin tööst meditsiinivaldkonnas, kas arsti või õena.  Teine huvi oli saada juristiks. Nautisin oma tööd õena, aga kui on soov kasvada, siis kuluvad õigusalased teadmised paljudes valdkondades ära. Soovisin saada mitmekesisemat haridust.

Üks magistrikraad oli mul juba olemas ning kuna olin juba üle 30, siis ei soovinud enam uut eriala alustada bakalaureuseõppest. Tehnikaülikool võimaldab õigusteaduse magistriõppesse astuda ka teiste erialade inimestel. Kui pole bakalaureusekraadi õigusteaduses, siis tuleb enne magistriõpingute alustamist läbida 36 EAP mahus eeldusainete moodul. Eeldusaineid on võimalik läbida rahulikult oma tempos. Mõistagi peab ka ise juurde lugema ja uurima. Mulle selline paindlikkus sobis, sest otsin sügavamat väärtust kui seda, et saada magister ruttu kätte.

Miks otsustasite õigusteadust just TalTechis õppida?

Mulle meeldis TalTechi majandusteaduskonna rahvusvahelisus: õpingud toimuvad inglise keeles multikultuurses keskkonnas. Minu jaoks on väga väärtuslik, et saan arutleda ja teha koostööd inimestega erinevatest riikidest. Meil on väga kokkuhoidev grupp. Ma tunnen, et õpingukaaslased toetavad minu arengut.

Kuidas olete seniste õpingutega rahul?

Olen väga rahul! Soovin eraldi nimetada kaht silmapaistvat õppejõudu. Lektor Tõnu Pihelgas ei andnud terve pandeemia ajal alla nõudlikkuses ja arutelude tasemes, kuid oli samas mõistev. Väga nautisin dr Evhen Tsybulenko väga säravaid rahvusvahelise avaliku õiguse eriseminare. Tegemist on oma valdkonna ekspertidega, kes oskavad teadmisi motiveerivalt edasi anda ja üliõpilasi dialoogi tõmmata.

Milliseid teadmisi või pädevusi on õpingud kõige enam arendanud?

Kõige enam on arenenud õigusteaduslik analüüsivõime. Õpingud on muutnud mind täpsemaks ja julgemaks. Lähen rohkem süvitsi ega anna järele, kui näen vastuolu. Sõnatäpsus on arenenud.
Mind huvitavad väga küberturvalisus ja küberkaitse, mis on väga olulised ka meditsiinis. Õpingud on mulle näidanud, mida võiks Eesti tervishoiukorralduses selles valdkonnas veel arendada.

Mida soovitate neile, kel on plaan õigusteaduse magistrantuuri astuda?

Kui on soov edasi õppida, siis tuleks julgus kokku võtta ja kindlasti saab hakkama. Enesedistsipliin ja ajajuhtimine peavad olema paigas. Kui on lastega pere ja täiskohaga töö, siis peab aega hästi juhtima. Koroonapandeemia pani tervishoiutöötajatele veel lisakoormuse. Mind toetas väga õpikeskkond. Kasu on ka õppepuhkuspäevadest. Trenniharjumus on mind aidanud: kõnnin, jooksen, käin jõusaalis või sõidan maastikurattaga. See on aeg endale, mil aju puhkab. Soovitan liikumist kindlasti ka teistele!

Õppimise pingutuse eest saad vastutasuks tunde, et oled midagi ära teinud, sammu edasi läinud. See annab eduelamuse!

  • õppeaeg: 2 aastat
  • õppekeel: inglise keel
  • spetsialiseerumised: tehnoloogiaõigus ja äriõigus
  • õppemaks: 3000 eur/aasta
  • lähem info: taltech.ee/oigusteadus-2

Laeb infot...