Tallinna Tehnikaülikool

Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu IGIP 49. aastakonverentsil 22.-24.09.2021 Saksamaal Dresdenis valiti president ja täitevkomitee liikmed.

Tiia Rüütmann

Järgmisel aastal poole sajandi vanuseks saaval IGIP-il on allorganisatsioone ja rohket liikmeskonda 75. maailma riigis. IGIP omistab rahvusvahelise insenerpedagoogi kvalifikatsiooni ING.-PAED. IGIP tiitlit. Mitmed inseneriorganisatsioonid (SEFI, IEEE, IFEES, ASEE jt) tunnustavad samuti IGIP-i põhimõtteid ja õppekava inseneride ja tehnikaülikoolide õppejõudude pedagoogiliseks koolituseks.

Tiia Rüütmann Tallinna Tehnikaülikoolist valiti IGIP-i presidendiks ühehäälselt, ta on varem korduvalt olnud valitud IGIP-i juhtorganitesse, olles siiani täitevkomitee  liige ja ühtlasi rahvusvahelise seirekomitee president.

Tiia Rüütmann sõnas pärast aastakonverentsi: „Keegi ei sea kahtluse alla tõsiasja, et üliõpilaste õpetamine tehnikaülikoolis peab olema teaduspõhine. Kui on juttu meisterlikust õpetamisest, siis hakatakse tihti rääkima hariduslikust meelelahutusest. Didaktika on teadus, see pole meelelahutus. Meisterlik õpetamine peab seega olema teaduspõhine, motiveeriv ja huvitav ning rakendatav metoodika kaasajastatud. Minu prioriteedid presidendina on arendada rahvusvahelist pedagoogilist täiendusõppekava tehnikaülikoolide õppejõududele, et toetada kaasajastatud õpetamist, laiendada teadusuuringuid inseneripedagoogikas ja jagada parimaid praktikaid. Soovin tuua meie ülikooli rahvusvaheliselt tunnustatud koolitajaid.“

Vastavalt IGIP-i uuele põhikirjale, nagu ka mitmetele teistele inseneriorganisatsioonidele, tegutsevad kolm presidenti - vastvalitud, ametisolev ja viimane president – teatud aja koos. Sellega tagatakse üldkogu otsuste elluviimise järjepidevus. Uue presidendi valitsemisaeg algab järgmisel aastal septembris, kui Viinis toimub IGIP-i 50. aastakonverents, ametiaeg kestab kaks aastat. President võib olla valitud kaks ametiaega järjest.

Tiia Rüütmann on IGIP-i presidentide loetelus seitsmes. Enne teda on seda ametikohta pidanud: Adolf Melezinek (Austria), Federico Flückiger (Šveits), Norbert Kraker (Austria), Michael Auer (Saksamaa), Teresa Restivo (Portugal) ja Hanno Hortsch (Saksamaa).

Selline kõrge tunnustus tuli Tallinna Tehnikaülikoolile tänu ülikooli pikaajalisele osalemisele IGIP-i töös. See on võimaldanud tuua Tallinna ka mitmeid rahvusvahelisi teaduskonverentse (IGIP-i 15., 35. ja 48. aastakonverents, viimane neist virtuaalne) ja tõsta ülikooli mainet kogu maailmas tunnustatud inseneriorganisatsioonide silmis. IGIP-i peakorter liigub nüüdsest Tallinna Tehnikaülikooli.

IGIP Täitevkomitee uuteks liikmeteks valiti: Pavel Andres (Tšehhi Tehnikaülikool Prahas), Tatiana Polyakova (MADI, Venemaa), Eleonore Lickl (Viini Tehnikaülikool, Austria), Istvan Simonics (Obuda Tehnikaülikool, Ungari), Matthias Utesch (Müncheni Tehnikaülikool, Saksamaa), Axel Zafoschnig (Austria Haridusministeerium), Uriel Cukierman (Buenos Airese Tehnikülikool, Argentina) ja Wolfgang Pachatz (Austria).

Laeb infot...