Tallinna Tehnikaülikool

Tänases maailmas näikse majanduslik mõtteviis ja ärilised teadmised igaühele ära kuluvat – osta, müüa, säästa, investeerida ning kasumit teenida – on ju meie igapäevastesse tegemistesse justkui sisse kodeeritud. TalTechi ärirahanduse ja majanduse eriala valinud tippjuht Andres Alango tuletab kõige muu kõrval meelde, et õpinguid tuleb nautida ning kasutada ülikoolis tudeerides ka võimalust luua uusi ja kasulikke tutvusi.

Andres Alango
Andres Alango. Foto: Stockmann Grupp

Igapäevaselt on Andres Alango rahvusvahelise kontserni Stockmann Grupp ärikontrolli üksuse juht ja ühtlasi Stockmanni kaubamajade finantsjuht. Stockmann Grupp koosneb kahest suuremast divisjonist, millest esimeseks on kaubamajade divisjon kaheksa kaubamaja ning e-poega Soomes, Eestis ja Lätis. Teine divisjon on Lindex, oma ligi 900 kaupluse ja e-poega üle kogu Euroopa. 

Alango tõdeb, et kuna tegemist on suurte ja keeruliste majandusüksustega, jätkub proovikivisid pea igasse päeva. “Üldiselt on enamik neist seotud ettevõtte rahanduse igapäevase juhtimisega, samuti pikemaajaliste plaanide ja strateegiate kavandamisega,” toob ta näiteid.

Õigesti valitud eriala toetab igapäevatööd

Magistriõppe plaane tehes oli TalTechi ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava Alango esimene valik. “See eriala ühtis kõige paremini minu töö profiili ja ootustega. Hetkel, mil õpingute kasuks otsustasin, oli mu karjääris punkt, kus tundsin, et oma oskuste ja teadmiste arendamiseks on vaja õpingutega jätkata,” tõdeb ta ja lisab, et tagantjärele vaadates oli see ainuõige otsus. Alangole oli pakutava õppekorralduse juures oluline seegi, et oma töö ja õpingud sai kenasti ühildada.

Nagu nimigi ütleb, saab ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekaval valida kahe peaeriala – ärirahanduse ja majandusarvestuse vahel. Õppekava eesmärk on ulatada abikäsi autoriteetseks tippspetsialistiks kujunemisel, kusjuures juhendajateks on rahanduse ja majandusarvestuse oma ala tõelised asjatundjad.

Erialale õppima pääsemise eelduseks on sobiv kõrgharidus ning läbida tuleb sisseastumise test. Õppekava suunab teadusmaailma ja praktilist käsitlust siduma, annab oskuse koguda ja töödelda andmeid, mis on vajalik erialastes teadusajakirjades artiklite avaldamiseks või ettevõtte probleemide lahendamiseks.

Alango sõnutsi on valitud eriala teda nii õpingute ajal, kui pärast seda igapäevatöödes kõvasti aidanud: “See on andnud hea tõuke ka ettevõttesiseselt areneda. Juba õpingute ajal aitas teoreetiliste teadmiste ja praktilise kogemuse sidumine palju edukamalt uusi oskusi omandada.”

Antud eriala sobib väga hästi finantsjuhtidele, spetsialistidele ja pearaamatupidajatele. Alango ise soovitabki eriala omandada neil, kel juba vastavas valdkonnas praktilised kogemused olemas. Eduka õppe võti peitubki tema arvates praktiliste oskuste sidumises uute teoreetiliste teadmistega – see töötavat suurepäraselt. 

“Finantsaruannete analüüs, kontserniarvestuses omandatud teadmised grupi konsolideerimisest, investeeringute planeerimine ja analüüs, rahvusvaheline maksundusega seotud teemad,” loetleb Alango vaid mõningad näited ja lisab: “Võin julgelt öelda, et õppekava ained annavad tugevad oskused finantsjuhile organisatsiooni finantside ja rahanduse juhtimiseks.”

Riigipiirid on avali lahti

Alango on veendunud, et tehnikaülikool ja nimetatud eriala annavad väga tugeva aluse ka rahvusvaheliseks läbilöögiks, sest mitmeid ained õpitakse inglise keeles ning nii mõneski aines läbitakse erinevate kultuuride ja riikide praktikaid, sealhulgas tutvustatakse ka eri maade maksunduse põhimõtteid. Seetõttu ongi tema arvates need meetodid, mida õpetatakse, väga edukalt ka välismaal rakendatavad.

TalTechil on üle viiekümne partnerülikooli ning soovi korral on võimalik näiteks ühe semestri vältel välismaal finantsharidust omandada ning oma õpingutele väärtuslik rahvusvaheline mõõde lisada.

Tudengielul on õpingute jooksul oluline roll

Kuna Alango läbis magistriõpinguid õhtuses õppevormis ja põhitöö kõrvalt, siis tema tudengielu just eriti aktiivne polnud. “Need hetked aga, mis olid, jätsid alati hea enesetunde sisse, kõik need koos meeskonnaga tiimitööde tegemine, üritused jne,” meenutab ta magistriõpingute mõnusat aega.

Samuti hindab Alango kõrgelt seltskonda, kellega ülikooli perioodil kokku puutus: “Hea oli näha väga palju erineva taustaga inimesi, oli tegijaid nii avalikust kui ka erasektorist ning mitmetest valdkondadest ja positsioonidelt. Eriala on atraktiivne erinevates karjäärietapis inimestele ja see annab tegelikult kogu meeskonnale palju juurde, sest toob kokku palju erinevaid vaatenurki ja teadmisi,” nendib ta.

Kokkuvõtteks on Alangol mõned olulised nõuanded tulevastele tudengitele, kel tasuks võimalikult paljudes praktilistes ülesannetes võtta aluseks enda organisatsiooni töö, sest oma ettevõtte sügav analüüsimine rikastab tunduvalt teadmisi ning annab ettevõtte sisemiseks arenguks hea tõuke. 

“Ja peamine, ärge unustage õpinguid nautida, sest see on hea võimalus luua uusi tutvusi ja läbida õpinguid heas meeskonnavaimus. Lisaks soovitan alustada lõputöö ettevalmistustega juba magistriõpingute alguses,” ütleb ta ja lisab siinkohal, et tema enda kogemuse põhjal sai sellega selgelt liiga hilja alustatud. Teadmine, mille tippjuht õpingutelt kaasa viib on see, et edukuse alus on hea analüüsioskus ja tugev meeskond.

Rohkem infot TalTechi ärirahanduse ja majandusarvestuse magistriõppekava kohta leiab SIIT. Avaldusi TalTechi sisseastumiseks saab esitada 6. juuli keskpäevani.

Artikkel ilmus esmakordselt portaalis Geenius.ee 1.06.2022

Laeb infot...