Tallinna Tehnikaülikool

Sõjategevus Ukrainas on kahjuks endiselt intensiivne ning nõudnud juba tuhandete inimeste elusid, hävitanud nende kodud, koolid, haiglad, töökohad, vajaliku infrastruktuuri, paisanud lahku perekonnad, hävitanud inimeste igapäevase toimetuleku ja unistused.

Tudengid rühmatööruumis

Üle maailma on otsinud ohutut varjupaika üle kaheksa miljoni ukrainlase, neist umbes 1,5% ehk 127 000 inimest on läbi käinud Eestist. Tänastel andmetel on siia peatuma jäänud umbes 40 000 inimest, kes püüavad oma elu uuesti üles ehitada, tööd teha ja lapsi koolitada. Paljud neist igatsevad oma kodumaale tagasipöördumist, kuid ebastabiilsus Ukrainas seab sellele piirid.

TalTechi majandusteaduskonnas õpib 33 Ukraina tudengit, kes on äärmiselt motiveeritud õppijad ning oskavad väärtustada haridust, kui ühte olulisemat vahendit, mis aitab inimestel endale paremat tulevikku luua. Haritud ja edukad inimesed annavad positiivse panuse oma ühiskonda, seda nii majanduslikus kui ka sotsiaalses mõttes. Kui Ukraina üliõpilased saavad kvaliteetse hariduse, võivad nad tulevikus aidata kaasa nii Eesti kui Ukraina ühiskonna arengule ja edenemisele.

Me teame, et paljud Ukraina pered ei ole võimelised oma laste hariduse eest maksma ning neid õpingute ajal toetama. Seetõttu on eriti oluline, et üliõpilased saaksid kasutada stipendiumi oma õppe finantseerimiseks.

TalTechi majandusteaduskond asutas 2023. aasta märtsis spetsiaalse stipendiumifondi, et koguda annetusi toetamaks teaduskonda õppima suunduvate Ukraina tudengite ülikooli õpinguid. Üliõpilastelt eeldatakse täiskoormusel õppimist, kohusetunnet ning edukust oma senistes õpingutes,  kõrget motivatsiooni ning huvi õpitava valdkonna vastu.

Fondi saavad annetusi teha nii ettevõtted kui eraisikud.

Ühe inimese annetus võib küll tunduda väiksena, kuid iga annetus aitab kaasa suuremale eesmärgile. Annetades Ukraina üliõpilastele, võid anda neile võimaluse hariduse kaudu muuta oma maailma ning luua positiivset muutust kogu ühiskonnas.

Ukraina sõjapõgenike toetamine on oluline, et aidata neil oma keerulises olukorras toime tulla. Üks kõige lihtsam ja tõhusam viis selleks ongi teha rahaline panus TalTechi annetuskeskonnas.

Tallinna Tehnikaülikooli annetuskeskkond - Toeta Ukraina üliõpilaste õpet Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas

Eesmärk on kogutud annetustest toetada Ukrainast pärit edukaid õppijaid vähemalt 500 euroga kuus, mis kataks kasvõi osaliselt õppimiskulud ning tagaks neile kindlama majandusliku hakkamasaamise.

Toetame üheskoos Ukraina üliõpilaste haridusteed TalTehi majandusteaduskonnas!

Laeb infot...