Tallinna Tehnikaülikool

Eesti teaduste akadeemia juhatus valis täna 16 konkursil osalenud teadlase seast kolm uut uurija-professorit aastateks 2022–2024.

Valituks said Tallinna tehnikaülikooli täisprofessor tenuuris Tõnis Kanger, Tartu ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor, akadeemik Tiit Tammaru ning Tartu ülikooli antimikroobsete ühendite tehnoloogia professor Tanel Tenson

Tõnis Kanger
Tõnis Kanger

Tõnis Kanger kontsentreerub asümmeetrilise keemilise sünteesi problemaatikale – uute mitmeotstarbeliste ja paindlike halogeensideme katalüsaatorite väljatöötamisele. Tiit Tammaru planeerib järgneva kolme aasta jooksul suunata oma uuringu teravikele neile kiiresti muutuvatele ruumilistele mustritele, mis peegeldavad ametialaseid muutusi, mobiilsust ja ebavõrdsust ühiskonnas. Tanel Tenson võtab vaatluse alla kroonilised bakterinakkused ja nende ravi.

Uurija-professori ametikoht võimaldab teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis uuringuid juhtival ning doktorante juhendaval tunnustatud teadlasel vähendada õppetöö ja administreerumisega seotud koormust ning rohkem keskenduda teadusuuringutele enda lemmikvaldkonnas. Kord aastas toimub uurija-professorite konverents, kus valitud teevad ülevaate oma möödunud aasta tööst.

Uurija-professori toetus seati sisse 2002. aastal. Kokku on sellele ametikohale seitsmes voorus valitud 21 teadlast. Neist neli on olnud valimise hetkel akadeemia liikmed ning veel viis on hiljem valitud akadeemikuks.

Rohkem infot teaduste akadeemia veebilehel.

Laeb infot...