Tallinna Tehnikaülikool

Detsembri keskel valis Tehisintellekti ja Robootikakeskus AIRE (AI&Robotics Estonia) välja seitse demoprojekti, mille eesmärk on aidata tööstusettevõtetel juurutada tehisintellektipõhiseid lahendusi tõstmaks ettevõtete automatiseeritust. Novembri alguses avatud ideevooru eesmärk on läbi demoprojektide aidata tõsta Eesti töötleva tööstuse konkurentsivõimet. Muuhulgas aitavad demoprojektid ka julgustada ettevõtteid tegema koostööd ülikoolidega.

Lühiajalised koostööprojektid on suunatud just testimaks, katsetamaks ja valideerimaks kas juba olemasolevaid tehisintellekti lahendusi või leidmaks uusi võimalusi muuta tootmis- või äriprotsessid efektiivsemaks. Demoprojektide üheks eripäraks on kindlasti see, et projekt viiakse ellu ettevõtte ja teadlaste koostöös –  AIRE ei anna rahalist toetust, vaid toetab teadmussiiret AIRE partnerülikoolidest tootmisettevõtetesse.

On hea meel tõdeda, et demoprojektide seas on mitu võimekat Eesti ettevõtet koostöös kolme Eesti ülikooliga – Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga, märgib AIRE juht Kirke Maar. Novembri lõpuks esitatud taotlused vaatasid esmalt läbi tehisintellekti eksperdid, kes hindasid soovitud lahenduste tehnilist ambitsioonikust. Seejärel oli ettevõttel võimalik kohtuda ka AIRE nõuandva kojaga, tutvustada neile oma projektiideed ning saada tagasisidet ja soovitusi.

Hindamise tulemusena kiitis AIRE juhtkomitee heaks seitse projekti, millega saab alustada juba jaanuaris 2023:

  • Chemi-Pharm AS „AI based management system developemnt for production logistics in the company“ koostöös TalTechiga
  • COCO Corporation OÜ „Smart Robot for flexible assembly of electrical devices“ koostöös IMECC’iga
  • Krah Pipes OÜ „Proactive feedback system for manufacturing settings evaluation“ koostöös TalTechiga
  • Mindchip OÜ „Artificial captain algorithms and sensor fusioon“ koostöös TalTechiga
  • Tiksoja Puidugrupp AS (1) „Expert solution for route creation“ koostöös EMÜ ja TÜga
  • Tiksoja Puidugrupp OÜ (2) „AI solution for order planning“ koostöös EMÜ ja TÜga
  • Yanu OÜ „Yanu service robot“ koostöös TÜga.

Tallinna Tehnikaülikoolist aitavad ettevõtetel demoprojekte ellu viia Tõnis Raamets mehhaanika ja tööstustehnika instituudist, Vahur Kotkas tarkvarateaduse instituudist ja Karl Janson arvutisüsteemide instituudist.

Soovime demoprojekti meeskondadele edu projektide elluviimisel ning julgustame ka teisi töötleva tööstuse ettevõtteid uudistama AIRE teenuseid ning esitama projektitaotlust demoprojektide ideevooru.
 Ideevoor jääb avatuks ning taotluseid oodatakse jooksvalt. Taotluste hindamine toimub kolm kuni neli korda aastas, sõltuvalt laekunud taotluste arvust. TalTechi teadlastel on koos ettevõtetega võimalus viia läbi 36 demoprojekti kuni juunini 2025 – see on hea võimalus arendamaks koostööd ettevõtetega.

Tehisintellekti ja robootikakeskus AIRE on alates 01.07.2022 Eesti lüli Euroopa digitaalsete innovatsioonikeskuste võrgustikus (ingl European Digital Innovation Hubs ehk EDIH). AIRE pakub koolitusi ja nõustamist ettevõtete protsesside digitaliseerimisel läbi digiküpsuse hindamise, tehisintellekt-i ja robootika võimekuse hindamise, samuti demoprojektide elluviimisel ning tehisintellekti ja robootikalahenduste juurutamiseks lisarahastuse leidmisel. Keskuse eestvedaja on Tallinna Tehnikaülikool, partneriteks on Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, teadus- ja ärilinnak Tehnopol, Tartu Teaduspark ja IMECC OÜ. AIRE’t rahastavad Euroopa Liit ja Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Laeb infot...