Tallinna Tehnikaülikool

Tartu kolledži tööstusökoloogia magistrant teeb oma lõputöö raames interaktiivset kaarti Tartus tegutsevatest ringmajandust toetavate teenuste pakkujatest.

Ehrlichi sõnul on selline kaardistus hea Tartule, et näha, milline on ringmajandusteenuste jaotumine linnas ning milliseid teenuseid on linnaositi vähem. Kogu see teave aitab kaasa ringmajanduse arengukava koostamisele ja ka ringmajandusjaama planeerimisele, vahendab Tartu Postimees.

Abiks kõigile

Lisaks linnavalitsusele on sellest infost kasu ka tartlastele. «Kaardi abil on võimalik leida huvipakkuv teenus enda valitud piirkonnas. Kaardil saab filtreerida ettevõtted tegevusalade valdkondade kaupa,» selgitas Ehrlich.

Andmestiku koostamisel kasutas Ehrlich Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) koodi, mis on ettevõtte loomisel kohustuslik määrata vastavalt selle tegutsemisalale. Andmebaasi koostamisse kaasati kõik firmad, mis on märkinud korduskasutuse, korduskasutuseks ettevalmistamise või jagamismajanduse.

Tagasiside on oodatud

Kaardi autori sõnul oli suurim üllatus see, kuidas ettevõtte EMTAK kood ja ettevõtte tegutsemisala alati kokku ei langenud. «Selle tulemusel oli esialgses andmebaasis palju vale- ja üleliigset infot, mis tuli sealt eemaldada,» selgitas ta.

Kaarti on võimalik vaadata SIIN ning samuti ootab autor tagasisidet küsimustikus. «Ootan Tartu elanikelt abi, kus asuvad nende kodule lähimad ringmajandusettevõtted, mida veel kaardil ei ole. Ja ka vastupidi: anda teada, kui kaardil on mõni ettevõte, mida seal tegelikult ei eksisteeri,» selgitas Ehrlich.

Lõputöö juhendaja on lektor Aija Kosk.

Triin Ehrlich meiliaadress: Trehrl@ttu.ee 

Laeb infot...