Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Panga tänavuse teaduspreemia doktoritöö kategoorias pälvis Triinu Tapver oma uurimusega investeerimisfondide tootlikkusest Kesk- ja Ida-Euroopas.

Triinu Tapver käsitles oma teadusartiklis „Luck and skill in the performance of global equity funds in Central and Eastern Europe“ („Õnne ja oskuste roll globaalsete investeerimisfondide tootlikkuse puhul Kesk- ja Ida-Euroopas“) investeerimisfondide tootlikkust aastatel 2005–2019. Ta otsis vastuseid sellele, kas aktiivselt juhitud fondid pakuvad teistsugust tootlikkust võrreldes passiivsete fondidega ning kas see on seotud fondijuhtide oskuste või õnnega. Uurimistöö tulemused näitavad, et enamik aktiivselt juhitud fonde teenis passiivsete fondidega võrreldes väiksemat tulu ning enamasti ei põhjustanud seda mitte halb õnn, vaid fondijuhtide vähesed oskused. Triinu Tapverile preemia toonud uurimuse tugevuseks peab komisjon eelkõige kaasaegse finantsturgude analüüsimeetodi (bootstrap-simulatsioonide) oskuslikku kasutamist.

Pildil Triinu Tapver, Euroopa Keskpanga president Christine Lagarade, Eesti Panga president Madis Müller ja premeeritud magistritöö autor Pearl Etie. Foto autor Eesti Pank.

Laeb infot...