Tallinna Tehnikaülikool

TTÜ mehhatroonikainstituudis kaitses hiljuti doktoritööd "Experimental and Analytical Modelling of Pelvic Motion" (Vaagna liikumise eksperimentaalne ja analüütiline modelleerimine) Sergei Žigailov.

Vastavalt Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) statistikale on lihasluukonna haigused ühed levinumad, olles teisel kohal peale enimlevinud südameveresoonkonna haigusi. Seetõttu pole ei selja, luude ega liigeste haiguste riski eest kindlustatud ükski isik sõltumata vanusest ega soost. Tihti põhjustavad inimese kõndimisraskused probleeme ka teiste organite töös, mistõttu lihasluukonna haigused on jätkuvalt tõsine tervishoiuprobleem.

Lihasluukonna taastusravi üks tõhusamaid meetodeid on spetsiaalsed liikumist taastavad trenažöörid. Kahjuks on sellised süsteemid sageli kallid, seotud suurte kulutustega. Alternatiiv neile kulukatele abivahenditele oleks odavam taastusravi trenažöör, mille saaksid soetada ka näiteks väikesed meditsiinikeskused. Just sellise trenažööri loomisega Sergei Žigailov oma uurimistöös tegeleski.

Doktoritöö juhendaja dotsent Gennadi Arjassovi selgitusel läbiti neljaosalises töös etapid alates inimese lihas-luukonna alumise osa liikumismehhanismide kirjeldusest ja analüüsist, mehhaanilise süsteemi jalakand-vaagen liikumise parameetrite ja matemaatiliste mudelite identifitseerimisest kuni inertsiaalmõõteandurite (IMA) signaalide töötlemise algoritmile plaadi-vaagna tasapinnalise liikumise näidete loomiseni. Selle tulemusena määrati süsteemi plaat-vaagen telgedesuunalised liikumisseadused ning koostati defineeritud ülekandefunktsiooni põhjal omakorda mehaanilise süsteemi liikumise võrrandid.

Gennadi Arjassov: „Doktoritöö täitis endale seatud eesmärgi nii analüütiliselt kui eksperimentaalselt modelleerida inimese vaagna liikumist. Selleks töötasime identifikatsioonimeetodi alusel välja mehaanilise süsteemi jalakand-vaagen matemaatilise mudeli ning tegime selle võimaliku konstruktsiooni, mida saaks kasutada inimeste liikumisfunktsioonide taastamiseks lähitulevikus“.

Doktoritöö juhendajad olid dotsent Gennadi Arjassov (TTÜ) ja professor Victor Musalimov (ITMO Ülikool, Venemaa).
Oponendid olid professor Mati Pääsuke (Tartu Ülikool) ja dotsent Julius Griškevičius (Vilniuse Gediminase Tehnikaülikool).

Doktoritöö on avaldatud raamatukogu digikogus aadressil http://digi.lib.ttu.ee/i/?6134

Kersti Vähi, teadusosakond

Laeb infot...