Tallinna Tehnikaülikool

Soome keskpanga mainekas uurimisinstituut BOFIT (Bank of Finland Institute for Economies in Transition) valis TTÜ majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi professori Kadri Männasoo oma külalisuurijaks.

Professor Männasoo uurimisvaldkonnaks Soome keskpanga instituudis on analüüsida Kesk- ja Ida-Euroopa üleminekuriikide ettevõtete innovatsiooni ja tootlikkust võimendavaid investeeringuid, mis ekspordi kasvu abil suurendavad selle piirkonna ettevõtete konkurentsivõimelisust välisturgudel.

„Oma uurimistöös soovin pöörata süvendatud tähelepanu vaadeldavate ettevõtete finantsvõimendusele, millel omakorda on kaalukas mõju tootlikele investeeringutele, innovatsioonile ja ekspordivõimekusele,“ selgitab professor Männasoo.

Uurimistöö senised tulemused lubavad kinnitada, et teadus- ja arendustegevuse investeeringute pärssimisel on finantspiirangutel väga oluline roll. Samuti saab analüüsi tulemuste põhjal väita, et Kesk- ja Ida-Euroopa riikide investeeringud teadus- ja arendustegevusse on väga tugevalt mõjutatud konkurentsisurvest ning turunõudlusest. Samas on majanduskasvu kõikumised selles piirkonnas märkimisväärselt kõrgemad võrreldes jõukate lääneriikidega.

Kadri Männasoo toonitab, et senise uurimistöö tulemused toovad välja selge vajaduse üleminekuriikide ettevõtete jätkusuutlikuma ja pühendunuma strateegia järele tootlike investeeringute ning teadus- ja arendustegevuse valdkonnas.

Nn üleminekuriikide finantskeskkonnale on ääretult oluline stabiilsus ja kasvav kapitaliturg. Just need tingimused suudavad tagada arenevatele ettevõtetele juurdepääsu tootlikele investeeringutele ning teadus- ja aredustegevuse rahastamisele.

„Peagi loodame teha uurimistöö esitluse Soome Panga teadusseminaride seerias ning uurimuse tulemused avaldatakse Soome keskpanga teadustoimetiste seerias (Bank of Finland discussion papers series),“ lisab Kadri Männasoo.

Kadri Männasoo on uurinud teadus- ja arendustegevuse mõju ettevõtete finantstegevusele süvendatult juba aastaid nii Eesti Panga külalisuurijana kui ETAg-i grantide raames ning avaldanud mitmeid teadusartikleid ja teadustoimetisi, sh koostöös Dr. Jaanika Merikülli, Prof. Aaro Hazakiga ning uurimisgrupi doktorantidega.

Kersti Vähi, TTÜ teadusosakond

Laeb infot...