Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) majandus- ja õigusteadlaste juhtimisel hakkavad Euroopa ning Kagu-Aasia ülikoolide teadlased analüüsima Laose, Vietnami ja Kambodža siirdemajanduste arenguväljakutseid. Euroopa Komisjoni Horizon 2020 programmist eraldati selleks 1,3 miljonit eurot.

TTÜ, Šveitsi Lausanne’i Ülikooli, Laose Riikliku Ülikooli, Vietnami Ho Chi Minh City Õigusülikooli ning Kambodža Kuningliku Õigus- ja Majandusteaduste Ülikooli teadlased analüüsivad järgmise nelja aasta jooksul, millised on nende Kagu-Aasia riikide õigus- ning majandussüsteemi kitsaskohad ja kuidas neid lahendada.

Laos

Projekti eesmärgiks on suurendada majanduses intellektuaalset kapitali. Samuti kaasata nende riikide teadlasi rahvusvahelisesse teadmisteringlusesse ja lahendada õiguslikke probleeme, et suurendada internetipõhiste lahenduste kasutuselevõttu neis riikides.

Projekti üldjuht, TTÜ majandusteooria professor Aaro Hazak selgitas, et Laose Rahvademokraatlik Vabariik, Vietnami Sotsialistlik Vabariik ja Kambodža Kuningriik on sarnaste valikute ees, mis Eestil viimase 25 aasta jooksul. „Ida-Euroopa riigid on nõukogude plaanimajanduse reformimisest saanud hulgaliselt õppetunde: millised muutused majandus- ning õiguskeskkonnas on põhjendatud ja millised ei ole tulemusi andnud. Eesti tehtud valikutest võib näiteks tuua julguse rakendada erilist tulumaksusüsteemi aga ka arusaadavaid ja kergesti kasutatavaid e-lahendusi ettevõtjatele. Projektis lõimitakse eesrindliku teadusmaa Šveitsi, põhjalike majandus- ja õigusreformide kogemusega Eesti ning Kagu-Aasia üleminekumajanduste teadlaste kompetentsid, et uurida nende arengumaade majandus- ja õiguskeskkonna arenguprobleeme ja leida lahendusi,“ kinnitab prof Hazak.

Laos

Tallinna Tehnikaülikooli ja Lausanne’i Ülikooli tulevad end täiendama mitmeid Laose, Vietnami ja Kambodža noored majandus- ja õigusteadlased. TTÜ ja Lausanne’i kursused, seminarid ja teadustöös osalemine on Aasia kolleegidele väga kasulikud. See toob nende piiratud rahastusvõimalustega ülikoolidesse kaasaegse majandus- ja õigusteaduse baasi. Samuti on kavas Eesti ja Šveitsi teadlaste visiidid Kagu-Aasiasse, et viia läbi teadusseminare, kursuseid ning projekti tulemuste arutelusid avaliku sektori, valitsusväliste organisatsioonide ja teadusringkondade esindajatega. Projekt panustab Euroopa kui olulise globaalse arenguliidri ning Kagu-Aasia arenevate majanduste vahelisse teadmussiirdesse ja laiema koostöö tihendamisse.

Koostööprojekti rahastatakse Euroopa Komisjoni Horizon 2020 programmist. Projekt on edasiarenduseks Eesti Teadusagentuuri grandile "Stiimulid, regulatsioonid ja kapitalipaigutus teadmusmahuka majanduse saavutamiseks" ning mitmele varasemale Erasmuse, Välisministeeriumi arengukoostöö ning Folke Bernadotte’i Akadeemia projektile Tallinna Tehnikaülikoolis. Konkurents Horizon 2020 teadusprojektidele on alati väga tihe. Tehnikaülikooli teadlaste projekt oli üle kogu Euroopa üks vaid neljast majanduse valdkonnas rahastatud projektist antud konkursil.

Projekti juhivad TTÜ rahanduse ja majandusteooria ning õiguse instituutide professorid Aaro Hazak, Tanel Kerikmäe, Kadri Männasoo, Karsten Staehr ja Katrin Nyman-Metcalf ning dotsent Karin Jõeveer. Taotluse hindamisraportis said väga kõrge hinnangu projektimeeskonna kompetentsid ning rahvusvaheline valdkondadeülene koostöö, samuti projekti kui terviku kvaliteet. Professor Kerikmäe sõnul on see kinnituseks, et meeskonna senine aastatepikkune üleminekumajanduste ja arengumaade suunaline teadus- ja arendustöö ning rahvusvahelise koostöö edendamine on end õigustanud.

Laeb infot...