Tallinna Tehnikaülikool

TTÜ 2017. aasta parimaks teadusartikliks sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas tunnistatud tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudi valitsemise uurimisgrupi artikkel arendab edasi targa linna (i.k. smart city) kontseptsiooni valitsemise (governance) ja innovatsiooniuuringute vaatenurgast.

Artikli üks autoritest, TTÜ majandusteaduskonna Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor Wolfgang Johannes Max Drechsler: „Linnastumine on üks tänapäeva olulisemaid globaalseid trende. Linnaelanike arv kasvab jätkuvalt terves maailmas ja linnad on kinnistunud peamiste majanduskeskustena, mis kasutavad tohutult ressursse ning tekitavad olulist keskkonnareostust. See on omakorda toonud kaasa erinevaid sotsiaalseid vastandumisi ja konflikte.”

Need asjaolud on loonud terava vajaduse linnade rollide ja toimimise ümbermõtestamise järele, et muuta kasvav linnastumine loominguliseks, kaasavamaks ja jätkusuutlikumaks. Üheks selliseks lähenemiseks on saanud esmapilgul ehk veidi ambitsioonika nimega kontseptsioon “tark linn”.

„Erinevalt domineerivast tehnoloogilis-utopistlikust lähenemisest, kus targa linna kontseptsiooni tuumaks on keskselt kontrollitud (info-)tehnoloogiline taristu ning selle leviku igakülgne toetamine (rohkem tarku vidinaid ja andmete kogujaid kõikjale!), pakub meie uurimisrühm välja laiema lähenemise. See vaatenurk seob targa linna tehnoloogilise käsitluse tänapäevaste valitsemise- ja sotsiaalmajandusliku arengu mudelite ja trendidega,“ selgitab professor Drechsler.

Mainekas erialaväljaandes Telematics and Informatics ilmunud artikkel „Making (in) the smart city: The emergence of makerspaces“ käsitlebki targa linna arengute taustal tekkivate kogukondlike platvormide (sh makerspaces, hackerspaces, fablabs jms) potentsiaali õppimise, innovatsiooni, koostöö ja demokraatliku valitsemise arendamisel ja võimendamisel.

Viide artiklile: Vasilis Niaros, Vasileios Kostakis, Wolfgang Johannes Max Drechsler „Making (in) the smart city: The emergence of makerspaces“. Telematics and Informatics, 34(7), 1143−1152. http://www.p2plab.gr/en/wp-content/uploads/2017/05/Makerspaces-Smart-city.pdf

Kersti Vähi, TTÜ teadusosakond

Laeb infot...