Tallinna Tehnikaülikool

TTÜ teadlaste juhitud rahvusvaheline töörühm on uurinud alates 2015. aastast teadus- ja arendustöötajate (T&A) töö tulemuslikkuse mõjutegureid.

Vaatluse all olid eelkõige töö tulemuste ning paindliku tööaja ja -koha, töötaja ajakasutuse, unisuse, väsimuse ja õnnelikkuse vahelised seosed.

Uurimisrühma juht, TTÜ majandusteaduskonna professor Aaro Hazak: „Kahe aasta jooksul kestnud teadusprojektis uurisime 153 teadus- ja arendusvalla loovtöötajat, kelle seas on insenere, teadlasi, toote- ja IT-arendajaid. Esindatud on 11 tööandjat - era- ja avaliku sektori T&A asutused/ettevõtted, pangad, tehnoloogia- ja IT-ettevõtted.“

Nüüdseks saab teha esimesi kokkuvõtteid ning lisaks „teaduskeeles“ ilmuvatele teadusartiklitele soovib uurimisrühm tuua projekti mõned olulised tulemused üldarusaadavas vormis ka asjaosalisteni – T&A töötajad, tööandjad, poliitikakujundajad, personalitöötajad ja laiem avalikkus. Projekti tulemusi tutvustades vastatakse 12-le tekkinud küsimusele:

 • Kas paindlik töökorraldus teeb T&A töötajad õnnelikumaks?
 • Mida paindlikum töökorraldus, seda paremad töötulemused?
 • Miks oodata öökullidelt hommikuti töötamist?
 • Paindliku tööaja kasutus – paremaks tööks või paremaks eluks?
 • Naised vajaksid, ent mehed saavad paindlikku tööaega?
 • Kes tahab töötada viis päeva nädalas ja kaheksa tundi päevas?
 • Parem ärge paluge töötajatel tööle tulla?
 • Kas töö juures laua taga suureneb T&A loovtöötajate väsimus?
 • Kuidas mõjutavad T&A töötajat mitteloomingulised ülesanded?
 • Mida toovad T&A loovtöötajate heaolule kaasa tähtajalised töölepingud?
 • Kuidas on lood T&A loovtöötajate päevase unisusega?
 • Kelle vahel on palgalõhed loomingulises T&A töös?

Septembris korraldatakse tehnikaülikoolis tasuta seminaride sari, kus tutvustatakse huvilistele kolme ossa koondatuna teadusprojekti tulemusi. 8.-20. septembrini toimuvad seminarid on koondatud alateemadeks:

 1. T&A & AEG: töö, une ja vaba aja tasakaalu leidmisest. Otsitakse vastust, kas paindlik töökorraldus teeb teadus- ja arendustöötajad õnnelikumaks
 2. T&A & UNI: teadus- ja arendustöötajate töö ja une kvaliteedi seosed
 3. T&A & VÄSIMUS: teadus- ja arendustöötajate väsimuse ja töökorralduse seosed

Projekti juhtisid TTÜ majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadlased koostöös meditsiiniteadlaste ning kolleegidega Helsinki Ülikoolist ja Sydney Macquarie Ülikoolist.

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidu Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammist Marie Skłodowska-Curie grandi nr 724712 "Institutsioonid teadmistepõhise arengu saavutamiseks" ning Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuse PUT315 "Stiimulid, regulatsioonid ja kapitalipaigutus teadmusmahuka majanduse saavutamiseks" raames.

Kersti Vähi, TTÜ teadusosakond

Laeb infot...