Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi majandusteaduskonna tudeng Jaagup Tuisk räägib, kuidas igaüks meist saab oma ideid ja arvamusi Euroopa Liidule esitada ja seeläbi aidata arendada Euroopa tulevikku. 

Kas teil on ideid, kuidas juhtida maailma kliimaneutraalsuse suunas? Või arvamusi, kuidas tehisintellekti paremini meie igapäevases elus kasutada? Või sooviksite kuulata arutelu tuleviku töö teemadel? Kui jah, siis Euroopa tuleviku teemaline konverents on just teie jaoks.

Euroopa tuleviku teemaline konverents on ainulaadne võimalus Euroopa elanikel ühiselt arutada Euroopa ees seisvaid väljakutseid ja prioriteete. Olenemata sellest, millega tegelete või kus elate või kui spetsiifiline või globaalne on teie idee, on konverents just see koht, kus mõtelda kaasa meie ühise tuleviku teemal.

Oma arvamusi ja ideid saab eesti keeles esitada digitaalsel platvormil, mis on üleeuroopalise konverentsi nn keskpunkt. Lisaks oma mõtete jagamisele saab platvormil kommenteerida teiste ideid, leida infot lähiümbruses toimuvate ürituste kohta ja ka üritustel digitaalselt osaleda, korraldada oma üritusi ning jälgida konverentsi edenemist ja tulemusi. Digiplatvormile esitatud ideed kogutakse perioodiliselt kokku, neid analüüsitakse ja avaldatakse vahearuannetena kogu konverentsi vältel. Tagasisidemehhanismiga tagatakse, et konverentsiüritustel väljendatud ideede põhjal koostatakse konkreetsed ELi meetmeid käsitlevad soovitused. Kevadel 2022.aastal esitatakse konverentsi lõpparuanne.

Tehke oma hääl kuuldavaks futureu.europa.eu/pages/getinvolved

Laeb infot...