Tallinna Tehnikaülikool

EuroTeQ Collider on Euroopa tehnikaülikoolide ühine, väljakutsetel põhinev interdistsiplinaarne õppeaine, mis toimub esimest korda 2022. aasta kevadel. Igaks semestriks valitakse partnerite ökosüsteemidest tuleneva sisendi põhjal väljakutsete teemad, mis üliõpilastele lahendamiseks antakse. 2022. aasta Collideri teemaks on „Leave no waste behind“.

EuroTeQ Collider skeem

Karl-Erik Karu

Collider toimub semestri jooksul, kus erialadevahelised meeskonnad töötavad välja lahendusi, mis on seotud antud aasta teemaga.

Collideri eesmärgiks on rühmatööde (4–6 liiget) tulemusel välja töötada lahendusi, mis on majanduslikult jätkusuutlikud, keskkonda hoidvad ning ühiskonna vajadusi arvestavad. Päriselu probleemide lahendamisel on olulisel kohal interdistsiplinaarsus, mille aluseks on teadmised eri valdkondadest ja oskus siduda neid ühiskonna ja tööstuse vajadustega. Collider on heaks võimaluseks välja töötada metoodikaid, mis toetavad koosloome, innovatsiooni ja teaduse integreerimist õppeprotsessi.

Väljakutsete leidmiseks korraldab EuroTeQ enne igat Colliderit ideedekonkursi, kus osaledes saab igaüks kaasa aidata soovitud tuleviku realiseerimisele. Ideekonkursi käigus kogutud arvamuste põhjal aitab ettevõtete esindajatest, õppejõududest ja üliõpilastest koosnev komisjon sõnastada väljakutseid, millele peavad Collideri meeskonnad lahendusi leidma. Kaasas on ka eri teaduskondade akadeemikud ja sidusrühmad kõigist kohalikest ökosüsteemidest ja ühiskonna osadest.

Collideris saavad osaleda kõik EuroTeQ-i üliõpilased, kuid mitte ainult. Tiimide moodustamisel on oluline mitmekülgsus ning kaasa lööma on oodatud ka elukestvad õppijad, kutseõppurid ja ettevõtete esindajad. Sel korral pakub TalTech Colliderist osavõtmiseks eri õppekavades juba olemasolevaid probleemipõhiseid aineid. Kui meeskonnad on moodustatud, saab Collider ühise üritusega avastardi ning jätkub vastavalt osaleja valitud formaadile: nädalane, 3-nädalane või 8-nädalane projektõpe.

Projekti käigus töötatakse välja, testitakse ja arutatakse teaduslikel meetoditel põhinevaid hüpoteese. Osalemise ajal abistavad meeskondi professorid ja mentorid ülikoolidest ja ettevõtetest. Osalejad toetuvad abistavatele kursustele, mis on spetsiaalselt välja töötatud Collideri jaoks, ning mentorõppejõule, kes toetab meeskondade tööprotsessi.

Collider lõpeb sümpoosiumiga: semestri lõpus esitlevad kõik meeskonnad oma lahendusi žürii ees. Esitatud projektide seast valitakse välja parimad, mis saavad võimaluse võistelda kõrgetasemelisel üritusel EuroTeQaThon. Iga meeskond saab välja tuua oma projekti tugevused Euroopa Liidu vaatenurgast ning lõppvõistluse parimad meeskonnad saavad võimaluse oma projekti edasi arendada ja esitleda võidutööd Euroopa Komisjonile Brüsselis.

EuroTeQ Engineering University (EuroTeQ)

on 3-aastane Euroopa ülikoolide koostööprojekt, mille eesmärgiks on saavutada süsteemne ja jätkusuutlik koostöö õppe valdkonnas.

EuroTeQ-i võrgustikku kuuluvad kuus Euroopa juhtivat teadus- ja tehnoloogiaülikooli:

  • Müncheni Tehnikaülikool (Saksamaa),
  • Taani Tehnikaülikool,
  • Eindhoveni Tehnikaülikool (Holland),
  • École Polytechnique (Prantsus­maa),
  • Tšehhi Tehnikaülikool Prahas ja
  • Tallinna Tehnikaülikool.

Tule kaasa!

Ettevõtetest koostööpartnerid on oodatud EuroTeQ-i õppeformaatides enda ideedega osalema ja uuenduste ellurakendamises kaasa rääkima.

Collider pole mõeldud ainult õppuritele, panust oodatakse ka nii vilistlastelt, ülikooli partneritelt kui töötajatelt. Järgmine võimalus on juba selle aasta lõpus väljakutsete sõnastamisel. Samuti, kui mõne väljakutse alateema (näi­teks säästlik ehitus, elektroonika, plasti efektiivsem kasutamine, toidujäätmed) kuulub just teie valdkonda, olete oodatud ühinema kevadsemestri Collideriga. Teie teadmised ja kogemused võivad leida kasutust näiteks ühisel avalöögil, parimate tööde valimisel, kuid ka ettevõtte külastuse näol, kus teil on võimalus näidata tudengitele, kuidas aitate kaasa parema tuleviku loomisele. Kõige tõhusama kogemuse saate siis, kui liitute Collideri meeskonnaga mingis kindlas rollis (nt coach, mentor, nõustaja, ekspert), mille käigus on teil võimalik jagada oma kogemusi ja teadmisi antud valdkonnas.

Andke oma kaasalöömise huvist teada Karl-Erik Karule.

Loe rohkem kevadsemestri projektide kohta siit.

Laeb infot...