Tallinna Tehnikaülikool

Vilistlasliikumise alge peitub helgetes õpinguaastates ja meeldejäävas üliõpilaselus, mistõttu panustab ülikooli uus vilistlasliikumise ja toetussuhete osakond tudengi- ja vilistlasliikumiste vastastikusesse kaasamisse.

Ergo Metsla, vilistlasliikumise ja toetussuhete osakonna juhataja | Foto: Acube Agency

Ergo Metsla ja Reet Pärgmäe vilistlasballil Starry Night.
Ergo Metsla ja Reet Pärgmäe vilistlasballil Starry Night.

Alates 2022. aastast on Tehnikaülikooli vilistlassuhete hoidmine ja arengufondi tegevused õppeprorektor Hendrik Volli vastutusalas. Vilistlasliikumise ja toetussuhete osakonna pikaajaline eesmärk on annetuskultuuri arendamine ühiskonnas ning vilistlasliikumise kultuuri arendamine nii ülikoolis kui ka ühiskonnas tervikuna. Mõlema alge peitub õpinguaastates ja üliõpilaselus ning osakonna esimesed praktilised sammud ongi üliõpilaskonna ja vilistlasliikumise tegevuste sidumine ja vastastikune kaasamine.

Tallinna Tehnikaülikooli esimene vilistlaste põlvkond taasiseseisvunud Eestis, tollased noored ja hakkajad Eesti majanduse ja ühiskonna mootorid, pani aluse meie vilistlaskultuurile ning lõi koos ülikooliga arengufondi stipendiumite kogumiseks ja väljastamiseks. Möödunud on rohkem kui kolmkümmend aastat, ajad ja olud on muutunud ning käes on uue põlvkonna aeg jätkata ja laiendada kunagi alustatut.

Vilistlasliikumise ja toetussuhete osakonna ees on ambitsioonikad ja sugugi mitte lihtsad eesmärgid. Kuidas ühendada, integreerida ja aktiveerida aja jooksul Tallinna Tehnikaülikooliga ühinenud õppeasutuste vilistlasi? Kuidas aktiveerida ja tuua ülikooli juurde tagasi osagi meie kümnetest tuhandetest tegusatest vilistlasest? Kuidas luua üliõpilaskonna vaimsuses seos peatse vilistlaseks saamise ja olemisega? Kuidas kaasata enam annetusi ja toetusi nii traditsiooniks muutunud stipendiumite rahastamiseks kui ka muudele ülikooli arenguks vajalikele algatustele?

Vilistlassuhete keskuse kõige olulisem eesmärk on vilistlaste seotuse suurendamine ülikooliga. Keskuse juhataja Reet Pärgmäe hinnangul on vilistlaskultuuri arendamise juures põhiküsimuseks „Mida vilistlased päriselt tahavad?“. Ta toob välja uuringud, mille järgi vilistasi motiveerib esmajoones kuuluvustunne ja tahe püsida ühenduses. Lisaks soovivad paljud anda edasi oma pärandit – on see siis teadusloome näol, ajaloolise mäluna või materiaalsel kujul. Vilistastele on oluline ka ülikooli ja teiste vilistlaste tänu ning tehtu tunnustamine. Kogu eelkirjutatu saavutamiseks jätkab keskus vilistlasürituste korraldamisega, kuid lisab neile täpsemad eesmärgid ja fookuse ning on avatud nii koostöömõtetele kui ka headele ideedele uute vilistlasürituste ja -algatuste osas.

Arengufondi büroo eesmärk on mitmekordistada stipendiumite mahtu ning luua alamfondid õppejõudude, üliõpilasprojektide ja ülikooli õppetaristu arendamise toetamiseks. Uue algatusena käivitus vabariigi aastapäeval Tallinna Tehnikaülikooli annetuskeskkond aadressil annetus.taltech.ee. Arengufondi büroo juhataja Elinor Tomingu algatusel ning ettevõtlusosakonna ja strateegiabüroo toetusel juba eelmisel aastal alustatud arendustöö jõudis lõpusirgele ning esimene keskkonnas toetusi koguv fond on ülikooli algatatud: emeriitrektori Andres Keevalliku 80. sünnipäevaks loodud sihtfond doktorantide stipendiumiteks.

Lõpetuseks. Vilistlaseks saamine algab ülikoolis. Seega on ülikooli üks ülesanne suurepäraste õppejõudude, kvaliteetsete õppeprogrammide ja inspireeriva õppekeskkonna kaudu luua meeldejäävate mälestuste kaudu üliõpilastele – tulevastele vilistlastele – alateadlik side oma alma mater’iga. Teine ülesanne on sisukate ja eesmärgipäraste vilistlasürituste ja algatuste kaudu hoida ja tihendada vilistlaskonna sidet ülikooliga ning sedakaudu tahet ja vajadust ülikooli arengusse tagasi panustada.

Laeb infot...