Tallinna Tehnikaülikool

Noortel, kes valivad Tallinna Tehnikaülikooli hoonete sisekliima ja veetehnika eriala, on võimalus osaleda Tallinna äärealale kerkiva kliimaneutraalse tulevikulinna – Hundipea asumi – rajamisel. 

Hundipea

Vaevalt leidub Eestis ühtki noort, kes ei unistaks rohelisest ja atraktiivsest linnaruumist, kus on kõigil mõnus olla, kus kõrguvad nutikad hea sisekliimaga majad, mis arvestavad nii keskkonda kui ka inimeste mugavust. Kindlasti looklevad targas linnas ka targad tänavad, kus omakorda liigub nutikas loodussõbralik transport, samuti on rohkelt taastuvenergia tootmist. Just selline linn, kus inimene ei pea end enam looduse vaenlasena tundma, Põhja-Tallinna merekaldale ka kerkib.

Esimene tulevikuasum, mis kuulub inimestele

Wolfscape’i pilootprojekti ehk Hundipea asumi arendusega luuakse Eestisse esimest terviklikku kliimaneutraalset ja inimsõbralikku linnaosa, kus tulevikus mahub elama 16 000 inimest. „Tuleviku Hundipea kujutab endast tihedat linnaruumi, mis on mugav, terviklik ja võtab võrdselt arvesse nii inimese kui ka looduse vajadusi tekitades nende vahelise sümbioosi,“ nõustub Hundipea OÜ juhatuse liige Markus Hääl. Projekti suurem eesmärk on olla kliimaneutraalsete linnade teerajaja ja ühtlasi tõestada, et jätkusuutlik arendamine on kasulik nii omanikule, loodusele kui ka ühiskonnale terviklikult.

Kui maailmas leidub katseid teostada nutikaid ja keskkonnasõbralikke linnalisi piirkondi, siis Hundipea tahab enamat. Projekti teeb uudseks nulli viidav süsiniku jalajälg, mis saavutatakse biogaasil baseeruva taastuvelektri ja -soojuse koostootmise, päikeseelektri, merevee soojuspumpade ning eeskujuliku hoonete energiatõhususe kaudu. Asumi rajamiseks on Markus Hääle sõnul kogutud maailmast parimad näited ja valitud välja just need elemendid, mis Eesti ja Hundipea konteksti kõige paremini sobituvad. „Kõige rohkem eristab meie projekti teistest aga see, et meil ei ole maaomanikuks linn, vaid eraomanikud, Eestis võib see küll tavalisena kõlada, kuid mujal see nii pole. Samuti on meie omandis kogu infrastruktuur. Need annavad meile planeerimises paindlikkuse ja võimaluse arendada kogu ala terviklikult, mitte tükk tüki haaval, nii et iga maatükk eraldiseisvalt võimalikult palju tulu tooks.“ Kui Hääle sõnul lähtuda mõttest, et kogu piirkonna väärtus tervikuna on olulisem kui üksikute maatükkide väärtus, saab ära hoida olukorda, kus maaomanikud ehitavad igaüks oma krundile kortermaju ning parke ja avalikku ruumi planeeritakse ribade või soppidena nende hoonete vahele.

Tallinna Tehnikaülikooli astuvate noorte roll

Inimsõbralik ja kliimaneutraalne linn vajab nutikaid maju, tarku sisekliima- ja veelahendusi. „Lõppude lõpuks on kõige olulisem see, et sealses linnaruumis ja ümbritsevates kogukondades oleks ühtlaselt mõnus elada ja jätkusuutlik eluviis oleks norm, mitte eraldi teema. Selleks on vaja palju uusi lahendusi ning särasilmasid, kes erinevatel teemadel kaasa räägiks ja tegutseks,“ kutsub Hääl noori selles valdkonnas haridust omandama ja eksperdiks saama. Tööpõld on sel juhul lõputu. Nende spetsialistide oskusi-teadmisi on väga vaja. „Näiteks kuidas kasutada erinevaid ressursse ringmajanduse kontseptsiooni silmas pidades ja kuidas luua modulaarseid lahendusi, et need oleks ka toimivad ja lihtsasti liidestatavad arvestades meie maailma tehnoloogiate eksponentsiaalset kasvu.“ Süsteemid, mida täna kasutatakse, peavad olema sidusad ka 5-10-15 aasta pärast väljatöötatud süsteemidega. „See on tulevik, milles hakkavad elama tänapäeva noored ning neil on võimalus ise selle loomisest osa võtta,“ märgib Hääl.

Digitaalse tööriista projekt toob olulise muutuse

Peagi on oodata veel olulisi muudatusi – nimelt hakkab Hundipea OÜ koostöös Tallinna Tehnikaülikooli liginullenergiahoonete uurimisrühmaga töötama välja digitaalset tööriista, mis võimaldab kulutõhusalt planeerida ja arendada kliimaneutraalseid linnu või linnade piirkondi.

Tööriist ühendab erinevaid tehno- ja taastuvenergiasüsteeme, mh kütte, jahutuse, elektrienergia ja ehituse materjalivalikut, mis kõik on majanduslikult tasuva, kuid süsinikuneutraalse linnaplaneerimise jaoks vajalikud.

Digitaalset tööriista saab hakata müüma teenusena erinevatele kinnisvara ja linna või regiooni arendajatele energiavarustuse ja ehituse planeerimise etapis ja detailplaneeringu tegemisel. Kliendid võivad olla nii ettevõtted kui ka omavalitsused. Praegu ongi arendajate suurim probleem see, et kõik olemasolevad erinevad taastuvenergia ja süsinikuneutraalsete materjalide tehnoloogiad ja rakendamise meetodid on äärmiselt eraldatud. See omakorda tähendab, et nende kasutamine on aeganõudev, tehnoloogiad vajavad erinevaid eksperte ja on seetõttu kallid ning kliendile kulukad läbi töötada ning hallata.

Samuti on eraldi hoonete paiknemise, ehitusmahtude, elektrivarustuse, kütte ja jahutuse planeerimisel väga raske saavutada sünergiat, kus näiteks elektritootmise jääksoojust saaks kasutada kütteks, jahutuseks, heitvee puhastist saaks biogaasi jne.

Loodavad lahendused peavad arvesse võtma kohalikke erisusi, võimalusi ja mahte, sestap tuleb terviklik lähenemine luua paljude ekspertide koostöös n-ö rätsepatööna. Kuna iga ekspert tunneb ainult oma valdkonda, siis eeldab sünergia leidmine väga võimekat ja kõiki rakendatavaid tehnoloogiaid tundva projektijuhti isiklikku ajalist panust.

Wolfscape'i® digitaalne tööriist ühendabki säästva ja süsinikuneutraalse piirkonna arendamiseks vajalikud erinevad metoodikad ja sammud. See võimaldab oluliselt kiiremini, odavamalt ja digitaalselt jõuda kohalikke erisusi arvestava ja sünergiat kasutava tüüplahenduste kombinatsioonini. Väiksem rahaline ja ajaline kulu aitavad suurendada süsinikuneutraalsest ja energiatõhusast planeerimisest huvitatud organisatsioonide arvu.

Digitaalse tööriista väljatöötamise projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist ja EAS-i Rakendusuuringute programmist.

Hei, noor! Kas ka sinust saab tulevikulinna ekspert?

Niisiis, kas soovid luua hoonetes mugavat ja tervisele ohutut elukeskkonda?

Kas sind paelub rohepööre ning tahaksid kavandada energiatõhusaid hooneid? Kuidas sulle tundub mõte, et sinu võimuses on vältida linnades üleujutusi, suudad tagada inimestele kvaliteetse joogivee ja mugava temperatuuri ka ekstreemsete ilmaolude korral? Võib-olla soovid panustada Eesti majandusse hoopis ehitussektori digipöörde kaudu?

Kui vastasid „jah“ vähemalt ühele küsimusele, siis on hoonete sisekliima ja veetehnika eriala sulle justkui loodud.

Vaata täpsemalt SIIT.

Laeb infot...