Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia ja meresüsteemide instituudid otsustasid luua  bakalaureuseõppekava „Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad“ esmakursuslastele erialastipendiumi, mis võimaldab tublidel tudengitel saada ülikoolilt igakuiselt üle 500 euro toetust. Lisaks sellele pakuvad täiendavaid stipendiume mitmed järelkasvust huvitatud erialaettevõtted ja -ühingud.

GI_ja_MI_Paldiskis

Uuendatud õppekava hakkab koolitama merekeskkonna, kliima, maapõue ja mineraalsete toormete eksperte, kelle järele on ühiskonnas nõudlus suur ning seetõttu otsib ülikool võimalusi tudengite motiveerimiseks.  

Õppekava programmijuhi ja geoloogia instituudi vanemteaduri Leeli Amoni sõnul seisavad meil ees mitmed suured väljakutsed, mis on seotud planeedi muutuva keskkonna ja piiratud ressurssidega. “Vajame eksperte, kes tunnevad hästi loodust ja seal toimuvaid muutusi ning suudavad leida probleemidele nutikaid lahendusi andmeteaduse ja kaasaegse tehnoloogia abil. Uus alustav õppekava ühendab loodusteadused, inseneeria ja IT ning see on mõeldud noortele, kes tahavad muuta Maa ressursside kasutust jätkusuutlikumaks ja säästvamaks,” selgitas Amon.

Tulevased roheinnovatsiooni- ja maapõueinsenerid, kliimateadlased, mereuurijad ja geoloogid saavad taotleda TalTechist igakuiselt kokku 520 eurot stipendiume. Uut, 200-eurost  erialastipendiumit hakkavad saama neli parimat nominaalajaga õppivat esmakursuslast, 100 euro suurust tulemusstipendiumi saavad taotleda kõik õppekava tudengid, kelle keskmine hinne on vähemalt 4,0 (esmakursuslased saavad taotleda seda alates teisest semestrist, kui selguvad esimesed õpitulemused). Lisaks saavad üliõpilased taotleda 220 euro suurust vajaduspõhist õppetoetust.

Samuti on eriala edukatel tudengitel võimalus taotleda stipendiume Eesti tööstusettevõtetelt, projekteerimis- ja ehitusfirmadelt, kelle aastastipendiumid võivad ulatuda üle 1500 euro. Samuti saavad uue õppekava üliõpilased kandideerida Eesti Mäeseltsi stipendiumile, mille suuruseks on bakalaureuseõppes 1300 ning magistriõppes 2000 eurot.

Geoloogia instituudi magistriõppetudengi ja Eesti Mäeseltsi stipendiaadi Henri Olavi Suomalaineni sõnul kasutavad noored stipendiumit enamasti oma erialaseks arenguks või välisõpinguteks. “Minule on stipendiumist olnud väga palju kasu minu praegusel välissemestril Delfti Tehnikaülikoolis Hollandis. Tänu sellele olen saanud osaleda mitmetel erinevatel välitöödel ka ümberkaudsetes riikides. Taotlesin Eesti Mäeseltsi magistriõppestipendiumi Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi kaudu, mis pakub koostöös eri ettevõtetega tudengitele mitmeid toetusi,” rääkis Suomalainen ning kinnitas, et stipendiumitele võib kandideerida igaüks, kuid selleks, et kindlustada ka stipendiumi saamine, tuleb oma erialast tõeliselt huvituda ning olla mitmekülgselt aktiivne ka õppetööväliselt.

TalTechi geoloogia instituut kuulub loodusteaduskonda ning ühendab loodusteadused, inseneeria ja IT. Instituudi uuendatud bakalaureuseõppekava “Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad” lõpetajatest võivad saada roheinnovatsiooni- ja maapõueinsenerid, kliimateadlased, mereuurijad, geoloogid, andmeanalüütikud või mõned teised tuleviku ühiskonna nõudmistele vastavad spetsialistid.

Lisainfo:
TalTechi geoloogia instituut
geo@taltech.ee
+372 5121131

Laeb infot...