Tallinna Tehnikaülikool

TalTech Mektory uusettevõtluse keskus korraldas oktoobri lõpus uudse formaadiga innovatsiooni häkatoni, kust võttis osa üle saja tudengi kaheteistkümnest õppeasutusest. 25 mentori ja 15 partneri abiga loodi 48 tunni jooksul Google’i disainisprindi metoodikat kasutades 18 nutikat tuleviku linna lahendust. Seitse väljakutset, mille alateemadeks olid mobiilsus, ringmajandus ja kogukond, esitati TalTechi, Tehnopoli ja Ülemiste City poolt.

Kaisa Hansen, Mektory uusettevõtluse juht ja sündmuse peakorraldaja | Fotod: TalTech

Esmakordselt toimus häkaton Google’i disainisprinti kasutades. Disainisprint on struktureeritud ja juhendatud meetod, kus läbitakse paari päeva jooksul kõik toote arendamise faasid alates probleemi defineerimisest ja idee valideerimisest kuni prototüübi loomise ja kasutajatestideni välja. Tavapäraseid võtteid kasutades võib sama tulemuseni jõudmiseks kuluda mitu kuud või isegi aastaid, disainisprint aga mahutab selle paari päeva sisse.

Olen ise asutanud kaks iduettevõtet ja läbinud üle kahekümne arenguprogrammi, inkubaatori ja kiirendi. Seega tean omast kogemusest, et selliste programmide tulemused sõltuvad suuresti korralduse kvaliteedist ja kasutatud meetoditest. Tundus, et tavapärased häkatonid on oma aja ära elanud ja tuleb läheneda innovaatilisemalt. Kuna disainisprinti kasutavad maailma edukaimad ettevõtted (Google, Facebook jt), siis tuligi mõte need kaks formaati ühendada. See tähendab, et kohandasime originaalis 4–5 päeva kestva sprindi 48 tunni sisse.

Teistsugust metoodikat kasutasime ka tiimide moodustamisel. Tavaliselt jäetakse häkatonidel tiimide moodustamine osalejate ülesandeks. See aga tähendab, et tiimid jäävad tihtipeale kompetentside osas tasakaalust välja: näiteks on ühes tiimis kolm inseneri ja mitte ühtegi turundajat või vastupidi. Oma kogemuse põhjal tean, et kompetentne tiim on edu aluseks. Seetõttu otsustasime tiimid seekord ise komplekteerida, jälgides seejuures, et igas tiimis oleks esindatud vähemalt 4–5 erinevat kompetentsi (IT, insener, äri, disain).

„Tuleviku linna häkaton andis suurepärase võimaluse kõikidele start-up-mentaliteediga õpilastele ja tudengitele ennast teostada. Soovitan Mektory häkatone kindlasti kõigile, kellel on väiksemgi huvi startupinduse vastu. Pole vahet, kas tuled puhta lehena või oled oma idee kallal juba mõnda aega pusinud – midagi kasulikku saad sealt kindlasti kaasa!“ nii rääkis oma kogemusest Uku Raudsepp tiimist TechWay.

Võidutiime aidatakse eri programmide abil edasi

Häkatoni võidutiimide vahel läks jagamisele 11 000 eurot, samuti mitmeid eriauhindu partneritelt. Esikoht (3000 eurot) läks tiimile TechWay, kes ühendab mängulist probleemilahendamise meetodit kasutades TalTechi ja Tehnopoli linnakud ning selles tegutsevad tudengid ja (idu)ettevõtted. „Minule oli see esimene sellelaadne üritus. Kohtusin väga erinevate inimestega ja leidsin suurepärase rahvusvahelise tiimi, kellega iduettevõtet looma hakata,“ märkis Uku Raudsepp võidutiimist.

Teine koht (2000 eurot) läks tiimile Infinder, kes ühendab lihtsat platvormi luues (idu)ettevõtted ja praktikakohta otsivad tudengid.

Kolmandaid kohti anti välja kaks: tiimidele SkillU ja Multispace (mõlemale 1500 eurot), kellest viimane loob merekonteineritest nutikaid väliõppeklasse ja muid koosviibimise ruume. SkillU arendab platvormi, mis ühendab mitmesuguseid oskusi ja õpivõimalusi tudengite, ettevõtete ja ülikoolide vahel.

Ülemiste City pani kahele tiimile Ülo Pärnitsa nimelisest stipendiumifondist välja eriauhinna 1500 eurot. Mõlemad tiimid arendavad nutikat ja inimsõbralikku bussipeatust.

Kriisid on olnud läbi aegade innovatsiooni käivitajaks. Targad ettevõtted ja asutused investeerivad just praegu innovatsiooni ja tuleviku talentidesse. See on ainuke viis, kuidas järjest süvenevaid kriise (kliimakriis, tervishoiukriis jt) tulevikus üle elada. Oli rõõm näha, et uudset innovatsioonisprinti ja tiimide komplekteerimise süsteemi kasutades võrsus sündmusest mitmeid lootustandvaid ideid, mida eri programmide ja mentortoe abiga edasi aitame.

TalTech Mektory korraldab sarnaseid innovatsioonisprinte ja arengumaratone ettevõtete, organisatsioonide ja ühiskonna probleemide lahendamiseks. Samuti korraldatakse mitmeid arenguprogramme äriideede arendamiseks ja tuleviku talentide võimestamiseks.

Tuleviku linna häkaton toimus tänu projektile NOCCA (Novel opportunities for new company creation and accelerated growth), mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondist (Kesk-Baltikumi Interreg Programm 2014–2020).

Häkatoni võitjad

Laeb infot...