Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool võib kindlasti väga uhke olla, et meie maine on tõusutrendis ja tuntus kasvab, seda just ülikoolile väga olulises sihtgrupis – need on noored, kes alles valivad ülikooli ja õppimisvõimalusi, aga ka natuke vanemad noored, kes tulevad juba teise või kolmanda hariduse järele.

Uuringutest tuleb välja, et Eesti noored hindavad ülikooli tugevuste seas nii ratsionaalsed aspekte nagu õppe ja teaduse kvaliteet, aga ka emotsionaalset meeldivust. Kõigis neis on näha kasvu. Ning otsus, kas mulle meeldib see maja või mitte, määrab paljuski noorte otsuse.

Ja teine asi, mis meie häid arenguid tõestab: meie välisveebist huvituvad rohkem noored, teisalt aga need - nii Eestist kui ka väljast - kes googeldab magistriõppe kraade, mikrokraade, kõiki meie uusi tooteid. Üllatavalt suur on ka naiste huvi Tehnikaülikooli vastu.

Kui me vaatame, milliseid asju meie veebist otsitakse, siis korda lähevad päris sisulised teadustöö asjad, aga ka üritused, sündmused, meie inimesed. Nii et meil on suur potentsiaal olla väga huvitav ülikool väga laiale hulgale eestlastele. On nutikuse küsimus, kui palju on meil pakkuda sobivaid tooteid neile, kes õpivad töö kõrvalt või kes soovivad täiendada oma praegust haridust. Sellele mõeldakse väga palju!

Ja veel üks asi, mis Tehnikaülikoolis on tõeliselt erinev, isegi väga eriline - meil on palju kõrge tasemega kultuurikollektiive: mitmeid koore, tantsuansambleid, orkestreid. Imetlevat tähelepanu on pälvinud meie puhkpilliorkester. Mina ei tea ühtegi teist ülikooli, kellel oleks oma laulu- ja tantsupidu. Ning ainult "tipikatega" võime teha isegi rock-ooperi. Lisaks on meil kõrgtasemel sport.

Meil on eriline oskus korraldada sündmusi ja ka pidusid, kuhu tahavad tulla kõik: nii tänased õppijad ja töötajad kui ka vilistlased. See kõik teeb Tallinna Tehnikaülikoolist ühe väga erilise ülikooli, kus õppida, kus töötada ja kuhu jälle vilistlasena tagasi tulla.

Laeb infot...