Tallinna Tehnikaülikool

Väikelaevaehituse ühisõppekava arendamine koostöös ettevõtjatega (2010-2014)

Tegemist on inimressursi arendamise rakenduskava meetme “Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine” alameetmee “Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö” projektiga.

Projekti raames arendatakse Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledži ja Eesti Mereakadeemia väikelaevaehituse ühisõppekava. Projekti eesmärgiks on õppekava arendamine, mis loob eeldused väikelaevaehituse valdkonnas kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide ettevalmistamiseks, kelle teadmised ning oskused võimaldavad ettevõtetel orienteeruda kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste pakkumisele. Projekt arendab ja tõhustab siseriiklikku ja piiriülest koostööd kõrgkoolide ning kutseõppeasutuste vahel. Projekti rahastab ESF.

Laeb infot...