Tallinna Tehnikaülikool

Küsisime hulgalt tudengitelt, akadeemilistelt ja tugitöötajatelt ning vilistlastelt, milline on nende jaoks ideaalne ülikool. Igaüks vastas oma südame järgi.

Sirje Potisepp
vilistlane

Kuna ülikoolist soovin saada eelkõige erialaseid lisateadmisi, on minu jaoks ideaalne ülikool koht, kus olen kindel õpetatu õigsuses ja kasulikkuses, kus õppejõud on oma ala kogenud tipud.

Lisaks kohustuslikule õppekavale on ideaalses ülikoolis võimalus lisateadmiste hankimiseks.

Seal toimuvad ühisüritused ja aktiivne seltsielu ning õppijad tunnevad end uhkelt ühtse kooli üliõpilastena.

Picture of Sirje Potisepp.

Kelly Kalm
Avatud Ülikooli projektijuht

Ideaalne ülikool on koht, kus on avatud ja sõbralik õhkkond ning uuendusmeelne ja muutusi juhtiv keskkond, mis võimaldab igaühel oma eesmärkide poole püüelda. Sellises ülikoolis saavad talendid end teostada ning nende töö on väga vaheldusrikas, mistõttu ei hakka kunagi igav!

Picture of Kelly Kalm.

Wolfgang Drechsler
professor

Benjamin Disraeli’s statement that “a university should be a place of light, of liberty, and of learning” has remained my favorite academic ideal over the decades. And the quatrefoil of the modern university, of scholarship, teaching, young scholars education and public impact, remains valid as well – which means that these four aspects must always be balanced, and none can be neglected.

A technical university must also balance the applied function – it is there to produce direct value – with the questioning one – the point of the European university since Bologna is that critical-constructive dialogue with social and technological processes is important for state and society. The ideal university provides a space in which all these activities can be meaningfully pursued by all of its members and for the benefit of all of its stakeholders, nationally and internationally as well.

Picture of Wolfgang Drechsler.

Rico Jaanipere
üliõpilane

Ideaalne ülikool on avatud meelega uuenduslik teadusasutus, kus kasvab, töötab ja õpib kogu teaduspere. Kogu ülikool peab olema avatud uuendustele, majandusteaduskonnast inseneriteaduskonnani. Samuti on ideaalses ülikoolis kõik teaduskonnad omavahel põimitud ning tihedas koostöös.

Ideaalses ülikoolis moodustavad akadeemiline koolielu ning tudengialgatused harmoonilise sümbioosi, kus tudengid saavad õpingute jooksul luua ülikooliharidusele lisaväärtuse.

Picture of Rico Jaanipere.

Mart Min
teadur ja leidur, emeriitprofessor, Riia Tehnikaülikooli külalisprofessor

Ülikool, mis jõudumööda edeneb, ei kibele ega rabele. Siia on hea tulla ja siit on hea minna. Siin on hea olla.

Siin on hea targaks õppida, siin on hea õpetada. Siin on hea töötada, mõnus teadust teha ning uut leiutada. Ja selle kõige eest ka head tasu saada: kena kopika ja kohaselt kiitust. Oma rahvalt.

Kas meie Tehnikaülikool on hea ülikool? Kuna küsimus on isiklik, siis vastan Põrgupõhja Jürka kombel: „Küllap vist“. Miks ma muidu siin ikka veel toimetan ja uusi teadustükke katsetan ja rakendan, nii kodus kui ka kaugel. Tänan, ülikool!

Oma nooremale kolleegile koputan südamele: kevad tulemas, künnivaod tahavad tegemist! Kuid põld pole klaar. Ja Mäe Andresele need vaod ju õnne ei toonud? Ei toonud, aga Sina oled targem, ära põnna! Selge on see, et Tammsaare kärbse moodi vireleda – olud on vaat sellised ja sellised – ei kõlba mitte. Olud olid kord sellised, et viisid ka Tammsaare poja meie juurest ära. Sina, mu sõber, pead vastu ja saad oma heas ülikoolis rõõmu teha ja rõõmu tunda. Vanemad kolleegid teavad ja toetavad.

Aitab jutust, tegu on tarvilik.

Picture of Mart Min.

Ralf-Martin Soe
Targa linna tippkeskuse juhataja, vanemteadur

Ideaalne ülikool seob kõige paremal viisil kokku õpetamise ning teadmiste loomise tegeliku katsetamise kaudu, sh soosides pidevat eksimist suurema eesmärgi nimel.

Samuti on ideaalne ülikool avatud, alustades sellest, et ülikoolilinnaku andmed on tudengitele ja teadlastele vabalt kättesaadavad, kuni selleni välja, et korraldatakse rohkem probleemilahenduskeskseid walk-in-üritusi, mis lõhuvad nii sisemiselt erialade ja struktuuriüksuste kui ka väliselt ülikool-ettevõte-avalik sektor vahelisi piire.

Ideaalne ülikool on tudengite, töötajate ja vilistlaste poolt kõrgesti hinnatud.

Picture of Ralf-Martin Soe.

Vello Tõugu
dotsent, programmijuht

Ideaalses ülikoolis on kõige olulisemad inimesed üliõpilased ja teadlased-õppejõud. Juhid, kaasa arvatud programmijuhid, ning tugistruktuur aitavad neil paremini õppida, õpetada ja teadust teha ning lahendavad üksikuid siiski veel ettetulevaid kitsaskohti. Kõigi õpetatavate erialade ja suundade arenguks on loodud nende eripära arvestavad tingimused ja ühtegi valdkonda ei peeta vähem väärtuslikuks.

Loomulikult on ideaalse ülikooli lõpetajad oma eriala spetsialistid, kuid lisaks on neil avar silmaring ning piisavalt laialdane teadmistepagas ja allikakriitilise mõtlemise oskus, et orienteeruda üha tõejärgsemaks muutuvas ühiskonnas. Ja loomulikult valitseb ülikoolis akadeemiline vabadus ja teadust ei tehta ainult tellimustööna.

Picture of Vello Tõugu.

Iris Laak
majandusteaduskonna dekanaadi juhataja

Praeguseid sündmuseid arvestades on minu jaoks ideaalne ülikool selline, mis suudab uue kriisijärgse olukorraga kohaneda, tagada töörahu ning pakkuda üliõpilastele ja töötajatele loovat, paindlikku ning inspiratsiooni tekitavat töö- ja õppimiskeskkonda.

Picture of Iris Laak.

Kaja Kuivjõgi
kvaliteedijuht

Minu ülikool on see, kus nii õppe- kui ka teadustegevus arvestab ühiskonna ootuste ja väljakutsetega, on uuendusmeelne, kus kasutatakse kaasaegseid õppe- ja teadustaristuid, tunnustatakse ajakohaseid lähenemisi ning luuakse tulevikulahendusi. Kaasaegne ülikool ei karda uusi väljakutseid, vaid kohaneb targalt ja õpib vigadest agiilselt, osates hinnata oma töötajate panust uute väljakutsete lahendamisel.

Picture of Kaja Kuivjõgi.

Marina Kuznetsova
Kultuurikeskuse juhatuse nimel

Kultuurikollektiivide jaoks ideaalne ülikool on selline:

Ülikooli kampuses on sobivad ruumid nii õppe- ja teadustööks kui ka vaba aja sisustamiseks.

Ülikoolil on head võimalused kultuurilembelistele üliõpilastele.

Ülikool toetab kõrgkultuuri arendamist ja loob selleks sobivad tingimused.

Ülikool on nähtav Eestis ja väljaspool Eestit läbi kultuurikollektiivide tegevuse.

Picture of Maria Kutznetsova.

Kristjan Karmo
vilistlane, Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori, TalTech BigBändi ja T-Teatri liige

Ideaalne ülikool annab tudengile head tööriistad elus toimetulekuks. Loomulikult kuuluvad sinna õppetöös omandatud oskused ja teadmised, sõbralik ja toetav võrgustik, aga nendest ei piisa. Elus on vaja ka midagi muud: kohti, kus end loominguliselt arendada ja kultuurselt aega veeta. Olgu see siis kooriproov, tantsutrenn või õhtud täis kvaliteetset meelelahutust – teatrietendused, kontserdid ja ballid.

Lühidalt, ideaalne ülikool on nagu väike ühiskonna mudel, kus kõik on mõnusalt tasakaalus.

Picture of Kristjan Karmo.

Sten Kalder
turundusspetsialist

Minu jaoks on ideaalne ülikool koht, kus saab tegeleda maailmatasemel nii õppe- kui ka teadustööga ja sealjuures ka eneseteostusega – olgu selleks rahvatants või kosmoselaeva ehitamine.

Picture of Sten Kalder.

Peeter Kesner
Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori president

Astudes täna TalTechi uksest sisse, tunnen end kui kodus. Küllap on see seotud suuresti minu ametiga Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori presidendina, kuid usun, et ka tavaüliõpilane võib öelda ja tunda samuti. Ideaalses ülikoolis on lisaks teadus- ja arendustegevusele ka kultuur kõrges hinnas nii taidlejate endi kui ka tarbiva ülikooli poolt. See annab ülikooliperele võimaluse enda tavapäraste toimetuste kõrval tegeleda millegagi, millel on vabastav ja rahustav mõju.

Täna on võimalik suhelda erinevate osakondade ja rektoraadiga, teha koostööd ning korraldada tegevusi, mis varasemalt võib-olla nii lihtsasti ei õnnestunud. Ideaalses ülikoolis on see ju iseenesestmõistetavalt veelgi ladusam ja parem.

Picture of Peeter Kesner.

Rait Käbin
spordiklubi juhataja

Ideaalne ülikool töötajate seisukohast on selline, kus igaüks tunneb end tiimi liikmena ja tunnetab oma panuse olulisust kogu organisatsiooni eesmärkidesse. Üliõpilase seisukohalt: ülikooliaastad pole vaid loengud ja tuupimine – tähtis pole sihtkoht, vaid reisiseltskond ja teekond.

Picture of Rait Käbin.

Jüri Lehtmets
üliõpilas- ja kodanikuaktivist

Ideaalne ülikool on selline, kus kõigil, kes seda soovivad, on loodud kõik võimalused kaasa lüüa ning anda enda panus Eesti rahva ja riigi arengusse. Minu silmis pole ülikool pelgalt asutus, kus on võimalik haridust omadada. Usun, et praegu koduseinte vahel e-kanalite vahendusel õppijad mõistavad üha enam, kui väärtuslik on omavaheline näost näkku kogemuste vahetamine ja nii traditsioonilistest kui ka uuenduslikest sündmustest osa saamine.

Minu unistuste ülikoolis võiks leiutatu ja avastatu start-up-ilikult leida kiiret kasutust nii üliõpilaslinnakus kui ka väljaspool. Ehk et minu unistuste ülikool on kokkuhoidev kogukond, kus väärtustatakse ja kasutatakse uuenduslikke lahendusi käsikäes väljakujunenud traditsioonidega.

Picture of Jüri Lehtmets.

Rauno Sigur
vilistlane

Suurepärane ülikool on fokusseeritud tipptehnoloogia arendamisele, mille eesmärk on viia Eesti teenused ja tooted väärtusahela etteotsa.

Eeskujulik ülikool õpetab ühiskonnale ka seda, mida tähendab võitjate mentaliteet – pole olemas lahendamatuid probleeme. On võimalused.

Täiuslik ülikool oskab leida õige vahekorra rahvusvahelise tehnoloogiahariduse ja eestikeelse õppe au sees hoidmise vahel.

Ideaalne ülikool loob aina rohkem Eesti fanaatikuid üle maailma – see on määrava tähtsusega Eesti eduloos.

Picture of Rauno Siigur.

Marek Tamm
vilistlane

Ideaalne ülikool on selline, kus ühelt poolt ollakse konservatiivsed juba tõestatud teadmiste hoidjad ja jagajad ning teiselt poolt ühiskonna uute teadmiste loojad.

Et edukalt jagada ühis­konnale juba varem loodud teadmisi, peab ülikoolil olema tipptasemel tõlgendajate ehk õppejõudude kaader, kelle hoidmiseks ja motiveerimiseks peavad ülikooli juhid pidevalt ja meeletut vaeva nägema. Juhid suudavad juhtida suurt pilti ainult siis hästi ja õiges suunas, kui ollakse kursis rohujuure tasandil toimuvaga ega olda kaugenetud reaalsusest. Selline lähenemine nõuab suurt pingutust juhtidelt, kuid tasub ennast kuhjaga ära.

Et luua uut teadmist ühiskonnale, peab nende loojatele andma ülimalt soodsad tingimused, sest täiesti uus tekib ainult väga pühendunud loojatelt ja täit keskendumist võimaldavast keskkonnast. Innovaatilise loomingu viljad peab ülikool läbi kõneisikute edastama ühiskonda reaalmajanduse hüvanguks, sest teadus tuleb suhestada päris elu edasi viimisega.

Sellisel konservatiivselt olemasolevate teadmiste teljelt pidev liikumine innovaatilisele teljele, kuni konkreetsete uute väärtuste loomiseni välja, on ühe ideaalse ülikooli üldistav tunnus ja eesmärk.

Picture of Marek Tamm.

Katrin Arvola
programmijuht, lektor

Minu jaoks on ideaalne ülikool selline koht, mis toob tuntavat kasu nii üliõpilastele, töötajatele kui ka ettevõtjatele.

Üliõpilase jaoks peaks olema uhke tunne olla just selle ülikooli üliõpilane. Ta peaks tundma, et siin saadud haridus paneb nurgakivi tema edukale karjäärile. Lisaks kõrgele õppekvaliteedile peaks ideaalne ülikool looma üliõpilasele võimaluse olla kaasatud eri projektidesse ka väljaspool õppetööd ning nende algatusi peaks ülikool igati soodustama ja toetama.

Ideaalses ülikoolis peaks igal töötajal olema tunne, et tema panus on väärtustatud ja ta saab ülikoolis toimuvas kaasa rääkida.

Ettevõtja jaoks võiks ideaalne ülikool olla selline partner, kellega koos ta saab leida oma tegevuse praktilistele probleemidele teaduslikke lahendusi, kelle üliõpilasi tööle võttes on tal kindel tunne saada professionaalseid töötajad ning ideaalse ülikooliga koostööd teha võiks olla iga ettevõtte jaoks auasi ja privileeg.

Picture of Katrin Arvola.

Janek Pärn
vilistlane, endine Kultuuriklubi juht

Ideaalne ülikool on enamat kui õppeasutus klassiruumide ja eksamitega – see on kasvulava, kus hariduse kõrval on kõrges hinnas tudengkond, tema liikmed ja traditsioonid. Kultiveerides mõlemat võrdselt ja seeläbi pakkudes tasakaalustatud, täisväärtuslikku haridust, on selle tulemuseks alumnid, kes on oma alma mater’ile tänulikud mitte üksnes omandatud hariduse, vaid ka tõenäoliselt elu parimate aastate eest.

Picture of Janek Pärn.

Asko Oruste
vilistlane, üliõpilasaktivist

Ideaalne ülikool on vastutulelik tudengite ja töötajate ideedele. Ka kümnest väga halvast ideest üks võib olla lõpuks suures pildis suurepärane.

Picture of Asko Oruste.

Simmo Siil
TalTech BigBandi manager

Ideaalne ülikool peab olema innovaatiline, õppekavad kaasaegsed ja huvitavad, uudsusele orienteeritud, kõnetama tudengeid ning panema neil silmad särama. Ideaalne ülikool toetab suurel määral nii tudengiorganisatsioone, sporti kui ka kultuuri.

Picture of Simmo Siil.

Sken Selge
üliõpilasaktivist, spordikoordinaator

Minu jaoks on ideaalne ülikool selline, mis on eeskujuks nii oma tudengitele kui ka ühiskonnale eri valdkondades, nagu tehnoloogia, keskkonnasäästlikkus, innovatiivsus. Lisaks sellele vastutustundlik oma igapäevategevuses. Ülikool peaks olema koht, kus igal tudengil on maksimaalne võimalus eneseteostuseks ja kus akadeemiliste teadmiste omandamisel ei pärsita tudengi loomingulisust. Koht, kus igal sammul ei hinnata igat pisemat teadmistekübet, mida on üritatud edasi anda, vaid tehakse kõik enesest võimalik, et anda edasi oskused, kuidas olla teadmisterikas ja edukas oma erialal. Loomulikult on sealjuures oma osa ka igal tudengil individuaalselt.

Picture of Sken Selge.

Greta Elva
vilistlane, endine üliõpilasaktivist

Minu jaoks on ideaalses ülikoolis kaks olulist komponenti, mille vahel tervislikku tasakaalu hoida. Ühelt poolt innovatsioon ja progressiivne juhtimine, et hoida tipptaset nii õppekvaliteedis kui ka ülikooli avalikus kuvandis. Teiselt poolt aga igakülgne toetus ja usaldus üliõpilastesse ning nende valitud esindajatesse. Koostöö juhtkonna ja tudengkonna vahel on alati olnud võtmetähtsusega, suuresti tänu millele on TalTech täna nähtavam kui kunagi varem.

Picture of Greta Elva.

Aivar Hannolainen
vilistlane, endine tudengiaktivist ja paljude tudengiorganisatsioonide asutaja

Mina loodan, et hoogustuva e-õppe kontekstis TalTech ei taha muutuda parimaks veebikursuste korraldajaks, vaid panustab koolkondade kultuurile. See on õppejõudude kultuur, kes tõmbavad üliõpilasi oma uurimis- ja teadusprojektidesse. See on ülikool, kus üliõpilased kontaktis õppejõududega õpivad õppejõudude moodi mõtlema ja veebikursused jäävad selle kõrval abimaterjalideks.

Picture of Aivar Hannolainen.

Tanel Kerikmäe
professor, õiguse instituudi direktor

Tahaksin töötada inimesekeskses ülikoolis, tunnetada vahetult kolleegide ja tudengite arengut, innustust ja inspiratsiooni. Iga akadeemilise pere liige peab olema väärtustatud, et olla ise väärikas ja vastutustundlikult panustada. Ainult nii sünnivad edulood ja lähevad täide unistused. Ülikoolil peab olema hing, ta ei tohi lasta end muuta pelgalt arvude ja valemite keskkonnaks, vaid püüdlema inimlikkuse poole, sest ülikool ei ole hooned, artiklite arv või ainepunktid, vaid eelkõige akadeemiline vabadus, otsiv ja küsiv vaim, mille toel luuakse püsiva, mitte ad hoc tähendusega väärtusi. Vähem bürokraatiat ja suunamuutusi ja enam usaldust!

Picture of Tanel Kerikmäe.

Martin Thalfeldt
professor, programmijuht

Ideaalse ülikooli värske vilistlane omab oma kolleegide seas vähemalt ühte unikaalset ja väärtuslikku oskust või ideed. See on nii, sest teda on õpetanud oma valdkonna tippteadlased, kes pakuvad uusimaid teadmisi ka tudengitele ning kellel on aega ja tahtmist iga-aastaselt õppematerjale süvenenult uuendada.

Picture of Martin Thalfeldt.

Tiit Lukk
vanemteadur

Olen õppinud nii Eesti (Tartu Ülikool) kui ka Ameerika ülikoolides (Illinoisi Ülikool Urbana-Champaign) ning töötanud teadurina samuti nii Ameerika kui Eesti ülikoolides (Cornelli Ülikool USA-s ja TalTech). Igaühes neist ülikoolidest on midagi erilist, kuid kõik toetavad moel või teisel innovatsiooni ning on kasvulavaks uuele põlvkonnale ühiskonda kujundavatele teadlastele. Teadlasena on ideaalse ülikooli definitsioon lihtne – ülikool, mis pakub teadlasele stabiilsust. Olukorras, kus riik ei pea kinni lubadusest tõsta teaduse rahastust 1%-ni SKP-st, on ülikoolidel siiski võimekust toetada teadlasi baasfinantseeringust. Paari aasta eest astus TalTech minu arvates sammu õiges (ideaalses) suunas, toetades tenuuriprofessuuride loomist, mis tagab vähemalt professori ametit pidavatele teadlastele stabiilsuse.

Picture of Tiit Lukk.

Raavo Josepson
dotsent, programmijuht

Õppejõu poolt vaadatuna väärtustatakse ideaalses ülikoolis oluliselt rohkem õppetööd, sest see teebki teadusasutusest ülikooli. Väärtustamise üks aspekt on see, et õppetöö kulude (nt kulumaterjalid, demonstratsioonivahendid jne) katet ei tule otsida mitte teadusrahadest või muudest allikatest, vaid igal õppejõul on selleks piisavalt vahendeid. Teiseks antakse õppejõududele piisavalt aega ette valmistada ja täiendada oma loenguid, harjutusi, praktikume, õppematerjale jms. Seejuures tuleb meeles pidada, et iga tunni kohta, mil üliõpilane teeb õppetööd (auditooriumis, laboris või kodus) peab õppejõud tegema mitu tundi tööd. Seda mitte ainult üks kord kursuse ülesehitamisel, vaid ka iga-aastaselt kursuse käimas hoidmiseks ja arendamiseks. Kui on piisavalt aega ning uued õppevahendid ja meetodid on piisavalt ahvatlevad ja mugavad kasutada, siis võetakse need kasutusse ka ilma ühegi käsuta.

Picture of Raavo Josepson.

Maarja Kruusmaa
professor, biorobootika keskuse juht, programmijuht

Ideaalses ülikoolis on andekad, töökad, targad ja sõbralikud kolleegid ja üliõpilased. Iga päev tekivad sellest sünergiast uued huvitavad ideed ja parimad neist suudetakse ellu viia. Ülikoolil on visioon ja eesmärk, millest kõik ühtmoodi aru saavad. Juhtkond suudab suured eesmärgid kõigile arusaadavaks teha ning läbimõeldult täide viia. Aeg kulub ainult mõttekate tegevuste peale, sisutühjad koosolekud on keelatud. Aruandeid, mida sa kirjutad, on tegelikult ka vaja ja keegi isegi loeb neid.

Picture of Maarja Kruusmaa.

Anne Muldme
turundus- ja kommunikatsioonitalituse juhataja

Ideaalne ülikool on tugev oma sisult ja vormilt ja sellel on hing. See on kindlasti rohkem kui hea haridus või tugev teadus. Ideaalne ülikool inspireerib, ärgitab vaatama kaugemale, nägema võimalusi. Ideaalse ülikooli töötajad on loomeinimesed, igaüks oma valdkonnas. Ideaalne ülikool seostub mõttevabadusega. Just ülikooli inimesed peaksid pidevalt küsima: miks me neid asju niimoodi teeme? kas see on parim viis? äkki maailm on vahepeal muutunud?

See on koht, kuhu tullakse ka lihtsalt sellepärast, et näha teisi, saada uusi ideid, pidada huvitav vestlus, kuulata midagi, mis inspireerib. Ideaalne ülikool ühendab – inimesi, ärisid, ühiskonda. Sinna tahetakse kuuluda. TalTech on ideaalselt arenev ülikool. Mulle meeldiks veel, kui TalTech hoiaks rohkem kokku, sest inimesed on siin suurepärased. 

Picture Anne Muldme.

Laeb infot...