Tallinna Tehnikaülikool

Aprilli algul ilmus ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli IPCC uus kliimaraport, mis tsiteerib ka Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste Erkki Karo ja Rainer Katteli seisukohti. 

kliimaneutraalsus kliimaraport

IPCC 2022. aasta kliimaraporti  valmimist, mida peetakse üheks mõjukamaks ja usaldusväärsemaks, on maailmas juba pikalt oodatud, sest eelmine ehk järjekorras viies kliimamuutuste aruanne ilmus juba 2014. aastal. Vahepealsetel aastatel on palju muutunud, aga paraku halvemas suunas.

Meie teadlaste panus

Raport rõhutab, et kliimamuutustega tegelemisel seisavad meie ees radikaalsed süsteemimuutused, mis vajavad uute teadmiste ja võimekuste arendamist nii akadeemias, ettevõtluses kui ka poliitikakujundamises. Seejuures viitab raport võimalike lahendusteedena Nurkse instituudi teadlaste avaldatud teadustöödele avaliku sektori poliitikakujundamise ja elluviimise võimekuste arendamisest tänapäevaste komplekssete probleemidega tegelemisel (vt ka nende peagi ilmuvat raamatut). 

IPCC eelnevad aruanded on kõik andnud selgeid viiteid, milles pole kahtlust – inimtegevusest tingitud kliimamuutused on laialt levinud, kiired ja intensiivistuvad. See ohustab meie ja kõigi teiste liikide heaolu ning on oht kogu planeedi tervisele. Mis tahes edasine viivitus kooskõlastatud globaalsete kliimameetmetega jätab kiiresti sulguva akna vahele.

Globaalne soojenemine jätkub kiires tempos

„Maailm on ristteel. Käes on aeg tegutseda. Meil on soojenemise piiramiseks ja elamisväärse tuleviku kindlustamiseks vajalikud tööriistad ja oskusteave,“ õhutas ÜRO peasekretär António Guterres 2022. aasta raporti ilmumise puhul kõiki maailma riike ja valitsusi tegudele. Aruanne annab ülevaate globaalsete heitkoguste olukorrast, näidates selgelt, et oleme libisemas trajektoorilt, mille eesmärk on piirata globaalset soojenemist 1,5 °C-ni.

Ühtlasi pakub maailma teadlaste osalusel valminud aruanne strateegiaid meie aja kriitiliste küsimuste lahendamiseks:

  • kuidas saame kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada?
  • kuidas saame süsinikku siduda?
  • kuidas muuta hooned, transport, linnad, põllumajandus, loomakasvatus ja energeetika keskkonda säästvamaks?

IPCC on alates 1988. aastast ÜRO egiidi all tegutsev valitsustevaheline teaduslik organisatsioon, mis pakub neutraalset teaduslikel andmetel põhinevat ülevaadet kliimamuutustest ning muutuste poliitilisest ja majanduslikust mõjust.

Vaata 2022. aasta värsket IPCC kliimaraportit.

Laeb infot...