Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaülikool kutsub kõiki oma töötajaid, tudengeid ja vilistlasi kaasa mõtlema, kuidas tekitada ülikooliperes annetamisharjumusi. Parimad ettepanekud saavad idee elluviimiseks kuni 10 000 eurot.  

Maailma juhtivates ülikoolides on annetuste kogumine ja annetamine väga levinud ning hulk ülikoolide tegemisi on finantseeritud annetustest läbi mitmesuguste fondide, teadusprojektide ja stipendiumite. Igaühel meist on võimalik kaasa aidata ka TalTechi edasiminekule, järeltulevate põlvede põnevamatele projektidele ning läbi selle ka muuta ühiskonda. 

Kuidas Sina saad aidata? 

Paku välja konkreetne lahendus, mis võiks märkimisväärselt kaasa aidata annetuste kogumisele, olgu siis konkreetse annetuskampaania näol või tänu annetusprotsessi täiustamisele. 

  • Milliste konkreetsete eesmärkidega peaksime annetusi koguma?  

  • Kuidas annetamise protsess võiks ideaalis toimuda?   

  • Kuidas tagame, et annetusi kasutatakse parimal võimalikul moel?    

  • Kuidas kaasata vilistlasi annetama?   

Esita oma idee 14. oktoobriks! 

PARIMAD IDEED SAAVAD TESTIMISEKS JA ELLUVIIMISEKS KUNI 10 000 EUROT JA SPETSIALISTIDE ABI.   

“Igaühel meist on võimalik kaasa aidata Tehnikaülikooli arengutele, järeltulevate põlvede põnevamatele projektidele ning läbi selle ka muuta ühiskonda. TalTech võiks olla üheks eeskujuks ja teenäitajaks annetuskultuuri arengule Eesti ühiskonnas laiemalt,“ selgitas ettevõtlusprorektor Sven Illing, kes veab koosloome algatust ning stipendiumite ja annetuste teemat ülikoolis. “Seni on Tehnikaülikooli pikki aastatid toetanud eeskätt meie vilistlased, peamiselt tudengitele mõeldud stipendiumitega,“ märkis ettevõtlusprorektor.  

Annetustest on kasu nii üliõpilastel, teadlastel, ettevõtetel, ülikooli töötajatel kui ka järgmistel põlvkondadel.  Iga annetus aitab kaasa ülikooli teedrajavale teadus- ja haridustegevusele.   

Kuidas täpsemalt ideed teoks saavad? 

  • Esita oma idee 14. oktoobriks. 

  • Tutvume ideedega ja kutsume parimad taibutalgutele, et ideid edasi arendada, panna kokku meeskonnad nende elluviimiseks ja valideerida mõtted sidusrühmade esindajatega. 

  • Taibutalgud toimuvad 12. ja 19. novembril. Valmivad projektiplaanid ideede piloteerimiseks. 

  • Žürii hindab projektide plaane ja detsembri alguses kuulutame välja 1–3 ideed elluviimiseks 2022. aasta esimeses pooles.  

  • Need ideed saavad elluviimiseks spetsialistide nõu ning rahastuse vastavalt eelarvele kuni 10 000 eurot.  

Annetamine on esimene teema TalTechi uuest koosloome algatusest, kus igal aastal täpsustatakse väljakutsed ja otsitakse lahendusi ühes konkreetses valdkonnas. 2022. aastal loome koos lahendusi juba järgmisel teemal. 

Loe lisa: www.taltech.ee/koosloome 

Laeb infot...